OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy

Zmiany w podatku VAT od 1 listopada 2019 r. -


Data rozpoczęcia szkolenia 2019-10-29
Data zakończenia szkolenia 2019-10-29
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 10.00-15.00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa, Central Tower, al. Jerozolimskie 81
Cena Koszt szkolenia jednej osoby wynosi - 360 zł + 23% VAT*

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.
Opis

Prowadzący: 

Wojciech Zajączkowski
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi i trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z tematyki prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.


 
Zmiany w VAT w 2019 r.

Split payment, biała lista podatników, zmiany stawek podatkowych
 

Program szkolenia:

1.            Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 listopada 2019 r.:
 
•             Likwidacja odwrotnego obciążenia w dostawach towarów (zał. nr 11) i świadczeniu usług budowlanych (zał. nr 14).
•             Towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności podzielonej płatności – nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.
•             Limity kwotowe dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
•             Skutki niewykonania obowiązku realizacji przelewu w mechanizmie podzielonej płatności.
•             Zmiany w zakresie wystawiania faktur - oznaczanie faktur realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności,
•             Sankcje za błędne oznaczanie faktur podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.
•             Sankcje dla nabywców nie stosujących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
•             Podzielona płatność jako recepta na solidarną odpowiedzialność.
•             Płatności zbiorcze i płatności z rachunku VAT w celu zapłaty innych zobowiązań publicznoprawnych.
•             Stosowanie odwrotnych obciążeń, mechanizmu podzielonej płatności i towarów objętych solidarną odpowiedzialnością w okresie przejściowym.
 
2.            Biała lista podatników – następstwa zmian w rozliczaniu podatków:
 
•             Biała lista podatników – zakres informacji.
•             Solidarna odpowiedzialność w VAT.
•             Płatność na niewłaściwe konto konsekwencje w PIT i CIT.
•             Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.
•             Problemy z wirtualnymi rachunkami bankowymi.
•             Płatność kartą płatniczą, kompensaty, cesje – podatkowe konsekwencje. 
•             Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu.
 
3.            Inne ważne zmiany w obowiązujące od 1 września 2019 r.:
 
•             Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego niektórych dostaw dokonywanych na odległość.
•             Zmiany dotyczące importu towarów.
•             Modyfikacja warunków korzystania ze zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części w związku z wyrokiem ETS C-308/16.
•             Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni o dnia złożenia rozliczenia.
•             Możliwość obniżenia sankcji w przypadku złożenia korekty deklaracji.
•             Zmiany w rozliczaniu faktur VAT RR:
o             Elektroniczne faktury VAT RR,
o             Modyfikacja warunków odliczania zryczałtowanego zwrotu podatku przy zakupach od rolników ryczałtowych.
•             Modyfikacja systemu korekt podatku naliczonego dla podatników czynnych zamierzających skorzystać ze zwolnień od VAT.
•             Zmiany dotyczące obowiązków rozliczania podatku VAT przy WNT produktów ropopochodnych.
•             Indywidualny numer rachunku bankowego dla podatników opłacających PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe.
 
 
4.            Nowa matryca stawek VAT i WIS - zmiany od 1 listopada 2019 r.:
 
•             Wiążąca Informacja Stawkowa, istota zmian.
•             zmiany stawek podatkowych dotyczące prasy, książek i e-booków.
•             Stosowanie zmienionych stawek w okresie przejściowym (październik/listopad 2019 r.).
 
5.            Kasy fiskalne – najważniejsze zmiany w 2019 r.
 
•             Terminy obowiązkowego stosowania kas online dla określonych branż.
•             Do kiedy można używać dotychczasowych kas?
•             Obowiązek przeszkolenia pracowników z obsługi kasy.
•             Obowiązek przypisania kodów literowych do stawek VAT.
•             Przy zakupie, których kas przysługuje ulga? Kto może z niej skorzystać i kiedy?
 Cena szkolenia obejmuje:
– materiały szkoleniowe,
– 6 godzin zajęć dydaktycznych,
– materiały do pracy (notes, długopis),
- kawę, herbatę,
–ciastka w czasie przerw,  
–zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 
Opłata za szkolenie:
Płatności za uczestnictwo można dokonać przelewem po otrzymaniu faktury lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć, w sekretariacie szkolenia.
 
Rezygnacja i zwrot kosztów:
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.  W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż  14 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną  w wysokości 50% wartości szkolenia.