OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy
  • Dyspraksja
  • NDTA / BOBATH
  • Integracja Sensoryczna

Wynagrodzenia w praktyce w 2016 r. i 2017r -


Data rozpoczęcia szkolenia 2016-11-17
Data zakończenia szkolenia 2016-11-17
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 10.00-15.00
Miasto Warszawa
Adres Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123a
Cena 360 zł + 23% Vat
Opis

Prowadzącza:


Monika Iwaniec
biegły rewident, doradca podatkowy, licencjonowany audytor wewnętrzny, właściciel Kancelarii Prawno-Podatkowej, Międzynarodowy Specjalista Inżynierii Finansowej Ecole Superieure de Commerce in France and the University of Strathclyde, Międzynarodowy Trener Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie, doradca-konsultant, trener z zakresu finansów, podatków, płac, zarządzania firmą.


Cele szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy prawnej oraz praktycznej z zakresu rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Celem szczegółowym jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego organizowania działu kadr oraz rachuby płac w tym naliczania  prawidłowej listy płac, rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. Warsztaty oparte na ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem przepisów prawnych oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Szkolenie obejmujące całościowo temat związany z kadrami i płacami.

  Profil odbiorcy
Szkolenie przeznaczone dla:
a)            Osób pragnących pogłębić wiedzę na temat naliczania różnych składników płac;
b)           Osób, które zamierzają się przekwalifikować;
c)            Osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń; rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych; naliczanie składek ZUS; rozliczających koszty świadczeń pracowniczych
d)           Osób; które powracają do zawodu po długoletniej przerwie np. urlopach wychowawczych, macierzyńskich
e)           Osób rozpoczynających pracę w dziale rachuby płac, kadr-płac
f)            Szkolenie dla osób zarówno początkujących jak i pracujących w działach kadrowo-płacowych


 
Wynagrodzenia w praktyce
 

Szkolenie:
 
1.         Minimalne wynagrodzenie za pracę.

2.         Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia:

•          wynagrodzenie za czas choroby
•          wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
•          wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
•          wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
•          dodatek za pracę w porze nocnej
•          wynagrodzenie za czas dyżuru
•          odszkodowania i odprawy
•          ekwiwalent za urlop

3.         Świadczenia pozapłacowe (przykłady)
•          świadczenia na rzecz pracowników wolne od PDOF
•          świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
•          inne składniki motywacyjne

4.         Różne wydatki pracodawcy na rzecz pracowników, świadczenia nieodpłatne a koszty podatkowe i składki ZUS  - zasady dokumentacji i rozliczeń
1.         prezenty, nagrody, paczki świąteczne
2.         bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników
3.         spotkania integracyjne
4.         opieka medyczna, finansowanie okularów
5.         zakup ubrań dla pracowników
6.         zapomogi pieniężne i rzeczowe
7.         fundowanie wycieczek
8.         wynajem lokali mieszkalnych
9.         używanie telefonów komórkowych, komputerów i samochodów przez pracowników
10.       wydatki pracodawcy na działalność socjalną, świadczenia urlopowe, odpisy na ZFŚS
11.       szkolenia
12.       mikołaj, jubileusz itp.
13.       możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów ustalonych w układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania w dowolnej wysokości

5.         Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych

6.         Skala podatkowa oraz kwota wolna od podatku

7.         Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę:

a)         Zagadnienie „wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika”.
b)         Zagadnienia związane z potrąceniami z wynagrodzeń- omówienie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy i ustawy zasiłkowej w temacie zagadnienia
c)         zajęcia komornicze,
d)         potrącenie dobrowolne,
e)         alimenty,
f)         zbieg tytułów do potrąceń (praktyczne przykłady dotyczące zajęć wynagrodzeń),
g)         tytuł wykonawczy i obowiązki pracodawcy,
h)         realizacja zajęć sądowych i innych  tytułów (spłata zaliczek z zasiłku chorobowego, spłata innych zobowiązań w czasie długotrwałej choroby),
i)          procedury w zakresie uprawnień pracodawcy odnośnie szczegółowych informacji przesyłanych do komorników (terminy, kary, przewinienia),
j)          informacje dotyczące przekazywania numerów kont pracownika komornikowi a ustawa o ochronie danych osobowych,
k)         zajęcia z umów cywilnoprawnych,
l)          zajęcia ze świadczeń z ZFŚS itp,
m)       różne składniki wynagrodzeń a zajęcia komornicze,
n)         zgody pisemne pracowników na potrącenie
o)         dokumentacja potraceń.
p)         Przykłady zastosowania w praktyce – ćwiczenia praktyczne
q)         Interpretacje MPiPS oraz Izby Komorniczej
 
8.         Kontrole zewnętrzne w dziale kadr – jak przygotować się do kontroli
 
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
 
Prosimy o zabranie kalkulatorów oraz ustawy PDOF (podatek dochodowy od osób fizycznych)