OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy
  • Dyspraksja
  • NDTA / BOBATH
  • Integracja Sensoryczna

Dokumentacja kadrowa po zmianach prawa pracy w 2017/2018r. -


Data rozpoczęcia szkolenia 2018-02-27
Data zakończenia szkolenia 2018-02-27
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 9.00-14.00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa, Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123a
Cena 390 zł
Opis

Zasady prawidłowego prowadzenia akt osobowych i ich
przechowywania - aktualny stan prawny i projekt zmian, zasady
tworzenia i przechowywania wybranych, innych dokumentów
 
 Prowadząca: Monika Fraczek - Główna Specjalistka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Program szkolenia:

1.         Poprawna rekrutacja z punktu widzenia prawa pracy – zakaz dyskryminacji oraz nieadekwatnego pozyskiwania danych, dokumenty kończące rekrutację: list intencyjny, przedwstępna umowa o pracę, w tym:
•          dane, które można uzyskać od kandydata i od pracownika zgodnie z najnowszą wykładnią i orzecznictwem,
•          planowana możliwość pozyskiwania od 1 czerwca 2018 r. numeru konta bankowego nowego pracownika.

2.         Obowiązek założenia akt osobowych, dokumenty gromadzone przez pracodawcę oraz:
•          kwestia porządku chronologicznego gromadzonych dokumentów,
•          zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych i zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści) w szczególności
w razie konieczności usunięcia informacji o ukaraniu pracownika karą porządkową,
•          zasady gromadzenia przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów,
•          język dokumentów gromadzonych w aktach osobowych,
skutki nie posiadania dokumentów przetłumaczonych na język polski w razie kontroli PIP.

3.         Planowana możliwość prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej, w tym:
•          planowane zasady dokonywania zmiany postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych z papierowej na elektroniczną,
•         
zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (planowany obowiązek zwrócenia pracownikowi poprzedzony skomplikowaną procedurą),
•         
planowane skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych do 10 lat (z uwzględnieniem przepisów przejściowych dla pracowników zatrudnionych przed planowaną zmianą przepisów).

4.         Poprawne dokumentowanie skierowania i odbycia przez kandydata do pracy oraz pracownika badań profilaktycznych, w tym:
•          zasady poprawnego sporządzania dokumentów w związku z obowiązkiem skierowania kandydata do pracy na badania wstępne (m.in. kwestia PESEL-u oraz przypadki, gdy gromadzone są dokumenty sporządzone przez inny podmiot niż przyjmujący do pracy),
•          zasady poprawnego sporządzania dokumentów w związku z obowiązkiem skierowania pracownika na badania okresowe i kontrolne,
•         
wykładnia PIP i instytutu medycyny pracy w Łodzi dotycząca badań profilaktycznych prowadzących pojazdy dla celów służbowych, niezatrudnionych na stanowisku kierowcy.

5.         Dokumenty dodatkowo dostarczane w związku z podjęciem zatrudnienia wpływające na uprawnienia pracownicze - zasady postępowania, w szczególności:
•          dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego,
•          dokumenty potwierdzające uzyskanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
•          dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy,
•         
skutki dostarczenia dokumentu z opóźnieniem w kontekście przepisów o przedawnianiu się roszczeń ze stosunku pracy.

6.         Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę z uwzględnieniem daty zawarcia umowy, daty rozpoczęcia pracy przez pracownika, wskazania składników wynagrodzenia, dodatkowych postanowień w umowach o pracę na czas określony niepodlegających limitowaniu zgodnie z Kodeksem pracy oraz potwierdzenie warunków zatrudnienia w przypadku, gdy umowa nie była sporządzona na piśmie i surowe konsekwencje nie zastosowania się do tych zasad.

7.         Zasady poprawnego dokumentowania złożenia przez pracodawcę oświadczenie woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę – zasady poprawnego postępowania, w tym:
•          zasady dokumentowania skutecznego złożenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi – orzecznictwo sądowe i wykładnia w tej kwestii.

8.         Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wypełnienia z uwzględnieniem nowego wzoru (od 1 czerwca br.), w tym:
•          dokumentowanie złożenia przez pracownika wniosku o wydanie świadectwa pracy (nowa postać papierowa albo elektroniczna wniosku),
•          zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy w punktach dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – praktyczne przykłady,
•          zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,
•          terminy na wydanie sprostowanego świadectwa pracy oraz na jego uzupełnienie,
•         
nowe regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody przedsądowej (dotyczącej ustania zatrudnienia),
•          zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią.


9.         Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych – nieprawidłowości jakie wskazują inspektorzy PIP,
•         
Dodatkowe dokumenty - poprawne sporządzanie:
•          listy obecności (informacje, których się nie podaje na takiej liście),
•          karty ewidencji czasu pracy zgodnie z wykładnią PIP,
•          polityki antymobbingowej u danego pracodawcy –
zgodnie z najnowszą wykładnią PIP.
Zgłoszenia przyjmujemy faksem (22) 781-11-65, pocztą, e-mailem.

 
Koszt szkolenia jednej osoby wynosi 390 zł brutto.
 

 
Cena szkolenia obejmuje:
–             materiały szkoleniowe,
–             6 godzin zajęć dydaktycznych po 45 minut,
–             materiały do pracy (notes, długopis),
–             obiad, kawę, herbatę,
–             ciastka w czasie przerw, 
–             zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 
Opłata za szkolenie:
Płatności za uczestnictwo można dokonać przelewem po otrzymaniu faktury lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć, w sekretariacie szkolenia.