OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy
  • Dyspraksja
  • NDTA / BOBATH
  • Integracja Sensoryczna

Kurs 201 - OCENA NA PODSTAWIE OBSERWACJI KLINICZNYCH SI - I cz. diagnozy - Stopnia II


Data rozpoczęcia szkolenia 2019-04-06
Data zakończenia szkolenia 2019-04-07
Ilość dni 5
Godziny rozpoczęcia 9.00-17.00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa, ul. Zawiszy 13 - sala do Integracji Sensorycznej
Cena 2200 zł + 23% Vat = 2706 zł
Cena bez vat dla osób płacących ze środków publicznych
Opis

 
Udział w kursie tylko dla osób po ukończonym szkoleniu:

Moduł I
101, 102- Teoria Integracji Sensorycznej Ayres z perspektywy globalnej - Mgr Elisabeth Soechting


Moduł II
 Mgr Elisabeth Soechting, Certyfikowany i Licencjonowany Terapeuta Zajęciowy, Psycholog w trakcie doktoratu. Docent- GSIÖ oraz Instruktor Praksji.
 
Szkolenie z SI:
Elisabeth zetknęła się po raz pierwszy z Integracją Sensoryczną w 1990 roku podczas kursu prowadzonego przez niemieckich terapeutów zajęciowych. Pragnąc pogłębić wiedzę z tego zakresu, rozpoczęła szkolenie z IS w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, gdzie uczyła się wraz z Gretchen Dahl-Reeves oraz Susanne Smith Roley. Następnie była prowadzona mentorsko przez Zoe Mailloux oraz Erna Blanche.  Od 2003 regularnie uczestnicy w konferencjach i kontynuuje edukację w USA (np. Konferencja AOTA, Konferencja SPD 2009, Sympozjum Terapii Zajęciowej 2006 i 2013, "Zaawansowany Certyfikat w Badaniach nad Autyzmem i Interwencją" z Roseann Schaaf na Uniwersytecie Jefferson , Filadelfia). W 2004 została międzynarodowym Instruktorem USC/WPS i następnie uczyła na całym świecie, np. w  Lubljanie, Los Angeles, Nowym Jorku, New Delhi oraz Hong Kongu. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie w Wiedniu,  SCAN-Unit na Wydziale Psychologii. Jej praca dotyczy :“Roli Proprioceptywnego Przetwarzania dla Praksji oraz Udziału Autystycznych Dziecji".
 
Zasługi
•             Pediatra Terapii Zajęciowej od 1987
•             wydawca i główny autor książki na temat Integracji Sensorycznej (2006), pomysłodawca i autor książki obrazkowej ze stronami dla rodziców "Manche Kinder sind irgendwie anders..."
•             liczne artykuły w niemieckich wydawnictwach dotyczących IS, np. artykuł z 1998  dotyczącego pilota standaryzacji testów SIPT, a w 2014 systematyczna ocena efektywności Terapii Zajęciowej i Integracji Sensorycznej od 2007 do 2013 w ErgoScience
•             tłumaczenie głównych podręczników do IS autorstwa Ayres (IS i dziecko),  Bundy, Lane & Murray i Smith Roley, Blanche & Schaaf; oprawa audio do “Obserwacje w Integracji Sensorycznej" (2003) oraz “Gdzie dzieci żyją, bawią się, uczą” (2009)

•             członek założyciel i obecny prezes Austriackiej organizacji GSIÖ, wiodącej w rozwoju programu certyfikującego SI THERAPY original


201-  EWALUACJA WG SI, CZĘŚĆ 1 – OCENA NA PODSTAWIE OBSERWACJI KLINICZNYCH
 
Czas trwania: 5 dni (40 jednostek szkoleniowych, 5 ECTS)
Wymagania wstępne: ukończony kurs I.2
Liczba uczestników: maksymalnie 32 osoby
Prowadzący: instruktor USC/WPS lub instruktor GSIÖ, asystenci do zajęć praktycznych
 

Cele kursu:
Niniejszy kurs ogniskuje się wokół problemów funkcjonalnych (na poziomie aktywności i partycypacji) oraz leżących u ich podstaw deficytów integracji sensorycznej, jak również na zbieraniu informacji i wnioskowaniu klinicznym, które są niezbędne do trafnej i rzetelnej ewaluacji procesów sensorycznych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni:  
•             łączyć problem z poziomu aktywności i partycypacji z dysfunkcjami integracji sensorycznej w celu postawienia hipotezy roboczej odnośnie obserwowanych problemów.
•             stosować we właściwy i rzetelny sposób kompleksowe obserwacje kliniczne integracji sensorycznej (Ayres, 1972; Blanche, 2002).
•             interpretować obserwacje kliniczne integracji sensorycznej wraz z dodatkowymi informacjami i wyjaśniać ich związek ze zgłaszanymi problemami.
•             argumentować, posiłkując się obiektywnymi (opartymi na dowodach naukowych), cel zastosowania SI jako terapii z wyboru.
•             opracować program domowy z uwzględnieniem zindywidualizowanych strategii sensorycznych.


Metody instruktażu i nauki:
Wykład, analizy nagrań wideo, praca grupowa, praktyka, dyskusja, sesja z pacjentem („ocena małego pacjenta”)
 

Treści kursu:
1.            Ewaluacja SI w procesie terapii zajęciowej
2.            Metody ustrukturyzowanego i nieustrukturyzowanego zbierania informacji
3.            Obserwacje kliniczne integracji sensorycznej (Ayres, 1972; Blanche, 2002) – przeprowadzanie i interpretacja
4.            Testy wystandaryzowane
5.            Plan terapeutyczny
 

Zalecane piśmiennictwo:
•             Artykuły dostarczone przez instruktora kursu, wskazane zasoby Internet.
Metody ewaluacji:
1.            Uczestnictwo (zaświadczenie o uczestnictwie w kursie)
2.            Współpraca podczas pracy z pacjentem
3.            Praca pisemna „Krótkie sprawozdanie z badania pacjenta” (praca grupowa, ostateczny termin oddania – tydzień po zakończeniu kursu)