OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy

Kurs 202- Testy SIPT i EASI, SPM (diagnoza) -II cz. diagnozy - Stopnia II


Data rozpoczęcia szkolenia 2019-10-15
Data zakończenia szkolenia 2019-10-16
Ilość dni 5
Godziny rozpoczęcia 9.00-17.00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa,
Cena 2200 zł + 23% = 2706 zł

Cena bez Vat dla osób opłacających ze środków publicznych.

Zaliczka 500 zł w ciągu 7 dni od zgłoszenia na kurs.
Opis

 Uczestnicy, którzy ukończyli kursy:


Moduł I
102- Teoria Integracji Sensorycznej Ayres z perspektywy globalnej - Mgr Elisabeth Soechting

Moduł II- Diagnoza
201 -  OCENA NA PODSTAWIE OBSERWACJI KLINICZNYCH - Mgr Elisabeth Soechting - Mgr Elisabeth Soechting, Certyfikowany i Licencjonowany Terapeuta Zajęciowy, Psycholog w trakcie doktoratu. Docent- GSIÖ oraz Instruktor Praksji.
 
Szkolenie z SI:
Elisabeth zetknęła się po raz pierwszy z Integracją Sensoryczną w 1990 roku podczas kursu prowadzonego przez niemieckich terapeutów zajęciowych. Pragnąc pogłębić wiedzę z tego zakresu, rozpoczęła szkolenie z IS w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, gdzie uczyła się wraz z Gretchen Dahl-Reeves oraz Susanne Smith Roley. Następnie była prowadzona mentorsko przez Zoe Mailloux oraz Erna Blanche.  Od 2003 regularnie uczestnicy w konferencjach i kontynuuje edukację w USA (np. Konferencja AOTA, Konferencja SPD 2009, Sympozjum Terapii Zajęciowej 2006 i 2013, "Zaawansowany Certyfikat w Badaniach nad Autyzmem i Interwencją" z Roseann Schaaf na Uniwersytecie Jefferson , Filadelfia). W 2004 została międzynarodowym Instruktorem USC/WPS i następnie uczyła na całym świecie, np. w  Lubljanie, Los Angeles, Nowym Jorku, New Delhi oraz Hong Kongu. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie w Wiedniu,  SCAN-Unit na Wydziale Psychologii. Jej praca dotyczy :“Roli Proprioceptywnego Przetwarzania dla Praksji oraz Udziału Autystycznych Dziecji".
 
Zasługi
•             Pediatra Terapii Zajęciowej od 1987
•             wydawca i główny autor książki na temat Integracji Sensorycznej (2006), pomysłodawca i autor książki obrazkowej ze stronami dla rodziców "Manche Kinder sind irgendwie anders..."
•             liczne artykuły w niemieckich wydawnictwach dotyczących IS, np. artykuł z 1998  dotyczącego pilota standaryzacji testów SIPT, a w 2014 systematyczna ocena efektywności Terapii Zajęciowej i Integracji Sensorycznej od 2007 do 2013 w ErgoScience
•             tłumaczenie głównych podręczników do IS autorstwa Ayres (IS i dziecko),  Bundy, Lane & Murray i Smith Roley, Blanche & Schaaf; oprawa audio do “Obserwacje w Integracji Sensorycznej" (2003) oraz “Gdzie dzieci żyją, bawią się, uczą” (2009)

•             członek założyciel i obecny prezes Austriackiej organizacji GSIÖ, wiodącej w rozwoju programu certyfikującego SI THERAPY original
202-   EWALUACJA, CZĘŚĆ 2 – OCENA ZA POMOCĄ TECHNIK WYSTANDARYZOWANYCH - Testy SIPT
  

Cele kursu:
Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni:
•             znać wystandaryzowane testy dające trafną i rzetelną informację z obszaru terapii zajęciowej pod kątem integracji sensorycznej.
•             rozumieć znaczenie 17 podtestów  baterii SIPT.
•             wypracować rutynę (standardy) praktycznego przeprowadzania testu SIPT.
•             rozpoznawać błędy i unikać ich popełniania w trakcie przeprowadzania testu  SIPT.
•             być w stanie podjąć decyzję, kiedy uzasadnione jest przeprowadzenie testu  SIPT i/lub innych testów.
Metody instruktaży i nauki:
Wykład, praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem oryginalnych narzędzi testowych, nagrania wideo.
 
Treści kursu:
1.     Intensywny, praktyczny trening w wykorzystaniu 17 podtestów baterii SIPT.
2.     Zastosowanie SIPT w procesie ewaluacji.
 
SAMOKSZTAŁCENIE:
Praca domowa po zakończeniu kursu:
1.     Przeprowadzenie badania z wykorzystaniem baterii SIPT u 3 typowych osób  (dorosłych lub dzieci).
2.     Przeprowadzenie i opracowanie wyników jednego SIPT u dziecka w terapii (raport z testu).
Uczestnicy są zobowiązani do przyniesienia wszystkich przeprowadzonych testów  SIPT na kurs IV.2.
 
Metody ewaluacji:
1.     Uczestnictwo (zaświadczenie o uczestnictwie w kursie)
2.     Obserwacja SIPT (indywidualna sesja po praktyce z 3 typowymi osobami badanymi).

 

Szkolenie z Testów SIPT


- Testy Integracji Sensorycznej i Praksji 
 

Poznajemy 17 podtestów:

1. Space Visualization – Wizualizacja przestrzenna
2. Figure-Ground Perception – Percepcja Figura-Tło
3. Standing and Walking Balance – Równowaga w staniu i chodzeniu
4. Design Copying – Kopiowanie wzorów
5. Postural Praxis – Praksja posturalna
6. Bilateral Motor Coordination – Bilateralna koordynacja motoryczna
7. Praxis on Verbal Command – Praksja na polecenie werbalne
8. Constructional Praxis – Praksja konstrukcyjna
9. Postrotary Nystagmus – Oczopląs porotacyjny
10. Motor Accuracy – Precyzja motoryczna
11. Sequencing Praxis – Praksja sekwencyjna
12. Oral Praxis – Praksja oralna
13. Manual Form Perception – Manualna percepcja kształtu
14. Kinesthesia – Kinestezja
15. Finger Identification – Identyfikacja palców
16. Graphesthesia – Grafestezja
17. Localization of Tactile Stimuli – Lokalizacja bodźca dotykowego