OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy
  • Dyspraksja
  • NDTA / BOBATH
  • Integracja Sensoryczna

Kurs 301 - Plan Terapii SI + interpr. SIPT - III cz. diagnozy - Zaawansowany


Data rozpoczęcia szkolenia 2018-09-18
Data zakończenia szkolenia 2018-09-21
Ilość dni 5
Godziny rozpoczęcia 9.00-17.00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa,
Cena 2500 zł + 23% Vat

Cena bez Vat dla opłacających szkolenie ze środków publicznych

Zaliczka 500 zł w ciagu 7 dni od zgłoszenia
Opis

Uczestnicy, którzy ukończyli kursy:

Moduł I
101, 102- Teoria Integracji Sensorycznej Ayres z perspektywy globalnej - Mgr Elisabeth Soechting

Moduł II- Diagnoza
201 -  OCENA NA PODSTAWIE OBSERWACJI KLINICZNYCH - Mgr Elisabeth Soechting - 
202-  Testy SIPT (diagnoza)  - Mgr Elisabeth Soechting 

Prowadząca: 
Prowadząca: dr Zoe Mailloux- doktor Terapii Zajęciowej , licencjonowany i zarejestrowany terapeuta zajęciowy, członek FAOTAW Stanach Zjednoczonych oraz na świecie, uznanym ekspertem w zakresie rozwoju dzieci, integracji sensorycznej, autyzmu, rozwoju testów oraz terapii zajęciowej. Z ponad 35-letnim doświadczeniem, Zoe jest przewodnikiem jeśli chodzi o wzrost zrozumienia różnic indywidualnych, które ma na celu wzmocnienie zaangażowania w sposób znaczący u osób ze wszystkimi umiejętnościami. 
 
Jako asystentka ds. badań Dr. A. Jean Ayres, pomysłodawczynię teorii Integracji sensorycznej, Zoe rozpoczęła karierę od skupienia na rozpoznawaniu znaczenia wczesnych doświadczeń sensorycznych i motorycznych podczas nauki i w zachowaniu. Z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i przewodnictwu praktyki terapii non- profit, Zoe jest również znana ze stworzenia innowacyjnych programów wsparcia dzieci i ich rodzin. Posiada również imponującą historię badań i stypendiów naukowych, ponad 30 opublikowanych artykułów, rozdziałów książek oraz ponad 500 prezentacji na warsztatach i konferencjach na całym świecie. Obecnie, Zoe pracuje jako doktor na Wydziale Terapii Zajęciowej Uniwersytetu Thomasa Jeffersona oraz posiada Certyfikat Zaawansowanej Praktyki w zakresie Autyzmu.


Moduł III
 
 III.1 PLAN TERAPEUTYCZNY – OD EWALUACJI DO INTERWENCJI
 
Czas trwania: 5 dni (40 jednostek szkoleniowych, 5 ECTS)
Wymagania wstępne: ukończenie kursu IV.1
Liczba uczestników: 32 osoby
Prowadzący: instruktor (C3) USC/WPS
 
Cele kursu:
Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni:
•             interpretować deficyty integracji sensorycznej na podstawie istotnych informacji dotyczących rozwoju osobniczego, kwestionariuszy sensorycznych, obserwacji klinicznych, wyników baterii SIPT oraz innych wystandaryzowanych narzędzi (jeżeli są dostępne).
•             rozumieć znaczenie poszczególnych podtestów baterii SIPT, ich właściwości psychometryczne oraz ich związek z funkcjonowaniem w życiu codziennym.
•             interpretować profile SIPT.
•             wdrażać proces planowania terapii opartej na uzyskanych danych i informacjach.
•             projektować skoncentrowane na problemie interwencje krótko- i długoterminowe, które oparte będą o wyniki przeprowadzanych badań oraz skupią się na problemach funkcjonalnych dziecka. 
•             prognozować mierzalne wyniki bliskie i odległe podjętych interwencji.
Metody instruktażu i nauki:
Wykład, nagranie wideo, uczenie problemowe, praca grupowa, dyskusja, prezentacja przypadku
 
Treści kursu::
1.            Identyfikacja dysfunkcji SI na podstawie interpretacji wyników SIPT, obserwacje kliniczne, kwestionariusze oraz pozostałe wystandaryzowane narzędzia (zgodnie z ich dostępnością).
2.            Interpretacja SIPT z uwzględnieniem właściwości psychometrycznych SIPT, oraz strategii interpretacyjnych.
3.            Proces planowania interwencji opartej na uzyskanych wynikach.
4.            Od problemów funkcjonalnych do celów interwencji.
 
SAMOKSZTAŁCENIE
•             Przygotowanie studium przypadku
•             Zapoznanie się z podręcznikiem do baterii SIPT

Metody ewaluacji:
1.     Uczestnictwo (zaświadczenie o uczestnictwie w kursie)
2.     Prezentacja studium przypadku