OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy
  • Dyspraksja
  • NDTA / BOBATH
  • Integracja Sensoryczna

Książka - Terapia Ręki - Diagnoza i terapia -


Data rozpoczęcia szkolenia 2019-12-29
Data zakończenia szkolenia 2019-12-29
Ilość dni 0
Godziny rozpoczęcia
Miasto
Adres
Cena 35 zł + koszty przesyłki Pocztą Polską listem poleconym
Opis


 

Autor:
Dr Emilia Mikołajewska - specjalista fizjoterapii, starszy asystent w Klinice Rehabilitacji 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy oraz naukowiec w Pracowni Badania Zaburzeń Świadomości i Neurorehabilitacji Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka i współautorka dziewięciu książek w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji, ponad 200 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad 40 rozdziałów w monografiach i pracach zbiorowych. Badania naukowe, działalność publikacyjną, dydaktyczną i popularyzatorską koncentruje na fizjoterapii neurologicznej oraz włączaniu nowoczesnych technologii w proces rehabilitacji. Wynalazca w dziedzinie wózków dla niepełnosprawnych, recenzent wniosków grantowych, członek pięciu Rad Wydawniczych oraz recenzent w 28 czasopismach krajowych i zagranicznych. Ukończyła kursy: NDT-Bobath dla dzieci i NDT-Bobath Baby, NDT Bobath dla dorosłych (kurs podstawowy i rozwijający), Cyriax, Kinesiotaping i inne. Członek Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członek Polskiego Towarzystwa NDT-Bobath. 


Spis treści
 
Wstęp. 
1. Anatomia obręczy barkowej i kończyny górnej 6
1.1. Budowa kostna obręczy barkowej 6
1.2. Budowa kostna kończyny górnej 6
1.3. Rodzaje i zakresy ruchu. 8
1.4. Ruchy i mięśnie za nie odpowiedzialne. 12
2. Funkcje kończyny górnej dziecka do 1 r. ż. 21
2.1. Rozwój funkcjonalny obręczy barkowej i kończyny górnej dziecka do 1 r. ż. 21
2.2. Rodzaje chwytów podstawowych. 26
3. Rozwój fizjologiczny i wybrane nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz ich wpływ na funkcje kończyny górnej 32
3.1. Odruchy. 33
3.2. Łopatka. 39
3.3. Kręcz/asymetria w ułożeniu głowy. 41
3.4. Asymetria tułowia. 43
3.5. Uszkodzenie splotu barkowego górne typu Erba-Duschenne’a. 45
3.6. Porażenie splotu barkowego dolnego typu Klumpkego. 46
3.7. Uszkodzenie nerwu łokciowego C8 – TH1. 47
3.8. Uszkodzenie nerwu promieniowego C5-C8. 48
3.9. Uszkodzenie nerwu pośrodkowego C5-TH1. 49
3.10. Zaburzenia czucia. 51
3.11. Obrzęki 53
3.12. Podwyższone napięcie mięśniowe. 55
3.13. Obniżone napięcie mięśniowe. 56
3.14. Przykurcze. 57
3.15. Mózgowe porażenie dziecięce. 59
3.16. Zaburzenia widzenia. 64
4. Wybrane skale i testy. 65
5. Diagnoza, plan działania. 80
6. Grafomotoryka. 84
7. Wybrane metody fizjoterapeutyczne wykorzystywane w terapii ręki 90
7.1. Terapia lustrzana. 90
7.2. Terapia wymuszonej aktywności 91
8. Zaopatrzenie ortopedyczne i pomoce funkcjonalne wykorzystywane w terapii ręki 93
9. Wykorzystanie komputera przez osoby z deficytami w obrębie kończyn górnych. 104
10. Próby automatyzacji terapii kończyny górnej 107
11. Pracownia czynności codziennego życia (pracownia ADLs) i jej rola w terapii funkcji kończyny górnej 109
12. Terapia funkcji kończyny górnej u osób dorosłych. 110
12.1. Zespół odpychania. 111
12.2. Zespół zaniedbywania połowiczego. 113
13. Wykorzystanie inteligentnych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych w terapii kończyn górnych u dzieci 115
13.1. Łączenie zabawy, diagnostyki i terapii 116
13.2. Wykorzystanie tradycyjnych zabawek w diagnostyce dzieci 119
13.3. Wykorzystanie tradycyjnych zabawek w terapii dzieci 120
13.4. Terapeutyczne zabawki inteligentne i interaktywne. 122
13.5. Roboty terapeutyczne. 123
14. Kierunki badań i rozwoju w terapii ręki 125
Podsumowanie. 126
Literatura. 137
 
Wstęp:
Terapia Ręki

obejmuje funkcjonalne podejście do małej motoryki człowieka uwzględniające fakt, że na rozwój małej motoryki wpływ ma rozwój ruchowy całego ciała. Oznacza to, że mimo tematu, jakim głównie zajmuje się niniejsza książka, czyli problemów w funkcjonowaniu ręki, rozpatrujemy pacjenta całościowo szukając przyczyn mogących w swej istocie być oddalone od samej ręki. Wpływ dysfunkcji oddalonych zarówno co do miejsca, jak i czasu pojawienia się, może być bardzo istotny dla wyboru właściwej drogi terapii, jak i dla osiągnięcia zamierzonych celów. Należy też pamiętać, że zajęcia ruchowe dla kończyn górnych bez wyznaczonej przyczyny dysfunkcji nie mogą być w pełni, właściwie ukierunkowane na osiągnięcie celu poprawiającego zmiany w funkcji rąk.
Celem terapii ręki jest osiągnięcie konkretnej umiejętności rąk przekładających się na samoobsługę dla osiągnięcia przez pacjenta maksymalnej niezależności. Należy pamiętać, że dopiero całościowa ocena pacjenta, dotarcie do przyczyn pierwotnych obserwowanych problemów, próba ich eliminacji będą podstawą do terapii problemów zdiagnozowanych
w obrębie samej ręki.
Podczas planowania zajęć terapii ręki sugeruje się stały schemat pracy:
- przywitanie,
- ćwiczenia celowe dobierane zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF),
- relaks,
- pożegnanie,
pamiętając, że w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym powtarzalna kolejność działań jest bardzo ważnym elementem terapii. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że dla niektórych dzieci powtarzalność i przewidywalność działań może być nużąca i zniechęcająca. Dlatego zawsze należy pamiętać o terapii „szytej na miarę”, czyli o podejściu indywidualnym w terapii gdzie powyższy schemat nie będzie miał zastosowania. Przy podejściu indywidualnym i profesjonalnym każdy schemat musi być traktowany jako ten, od którego można a nawet czasami trzeba odejść.
 

Zapraszamy do zakupu książki :

"Terapia Ręki - Diagnoza i terapia"
 

Zamówienia ksiązki “Terapia ręki - Diagnoza i terapia “ można dokonać poprzez wyslanie na adres biuro@soyer.edu.pl dokładnego adresu do wysyłki i danych do faktury.
Przesyłka jest wysyłana do siedmiu dni roboczych od otrzymania wpłaty.

Poniżej dane do przelewu:

Soyer Centrum Szkoleniowe
ul. Różana 2, 05-270 Marki
Nr konta: 11-1140-2004-0000-3802-4481-42-90

W tytule przelewu proszę wpisać :Książka i nazwisko osoby do której książka jest adresowana

Proszę doliczyć do kwoty książki 35 zł kwotę przesyłki Pocztą Polską listem poleconym

8 zł  (przy 1 sztuce)

10 zł (przy zamówieniu od 2 do 5 sztuk)

powyżej 5 sztuk przesyłka bezpłatna. 
 

Szczegółowe zasady zamawiania produktów  

W celu zamówienia produktów od Soyer Centrum Szkoleniowe   kupujący powinien wysłać zamówienia na produkt na adres e-mail: biuro@soyer.edu.pl lub poprzez formularz - Karta zgłoszeniowa znajdujący się na stronie www.soyer.edu.pl, określając zamawiany produkt spośród dostępnych w materiałach promujących produkty Soyer, jak również podając dane adresowe do wysyłki produktu (dalej „Zamówienie”).

Po otrzymaniu Zamówienia Soyer Centrum Szkoleniowe  kontaktuje się z kupującym w celu potwierdzenia możliwości nabycia produktu wraz ze wskazaniem wszystkich kosztów nabycia produktu oraz danych do przelewu ceny za produkt wraz z kosztami dostawy produktu (dalej „Cena”), jak również ustala preferowany przez kupującego sposób dostarczenia produktu i koszty związane z dostawą produktu (list zwykły, przesyłka polecona). 

Za produkty nabywane od Soyer Centrum Szkoleniowe można płacić wyłącznie poprzez płatność na konto bankowe.

Z chwilą uznania rachunku bankowego Soyer Centrum Szkoleniowe całą kwotą Ceny pomiędzy Soyer Centrum Szkoleniowe a kupującym zawierana jest umowa sprzedaży produktu. 

Soyer Centrum Szkoleniowe wysyła produkt w terminie 7 (siedem) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży produktu na adres wskazany przez kupującego w sposób ustalony z kupującym (przesyłka polecona nadane na Poczcie Polskiej).

W zakresie nieuregulowanym w powyższych zasadach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie spory związane z nabywaniem produktów rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Soyer Centrum Szkoleniowe.