OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy
  • Dyspraksja
  • NDTA / BOBATH
  • Integracja Sensoryczna

Diagnoza testem- SPM oraz SPM-P -


Data rozpoczęcia szkolenia 2017-10-09
Data zakończenia szkolenia 2017-10-09
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 8.30-15.30
Miasto Warszawa
Adres Warszawa, al. Jerozolimskie 123a, Millenium Plaza
Cena 790 zł + 23% Vat = 971,7zł

Cena bez Vat dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
Opis

 

Współpracujemy z Urzędem Pracy. Mogą Państwo dostać

100% dofinansowania na kurs w naszej firmie.

 

Szczegóły udzielamy telefonicznie.
 Miara Przetwarzania Sensorycznego


- SPM i SPM-P
 

autorstawa L. DIANE PARHAM, PHD, OTR/L, FAOTA  i   DIANA A. HENRY, MS, OTR/L, FAOTAKurs prowadzi:

Susan Swindeman, OTR, and Maureen Kane-Wineland, PhD, OT/L Opis ogólny:
Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać oraz oceniać SPM (dla wieku 5-12) i SPM-P (dla wieku 2-5), jak również poznają badania, będące podstawą opracowania tych ustandaryzowanych, odwołujących się do norm narzędzi pomiaru. Więcej informacji dotyczących tych narzędzi znajduje się na stronie wpspublish.com/store/p/3222/spm-and-spm-p-quick-tips-qt. Omawiane będą analizy przypadków związanych z kontrolą postawy, praksją, oraz nadreaktywnością. Zademonstrowane zostanie użycie oznaczonych kolorami elektronicznych SPM(ów) Krótkich Wskazówek  (zbioru strategii interwencyjnych które pozwalają w oparciu o wyniki SPM odpowiedzieć na pytanie „Co dalej”).

 Inne omawiane tematy:
•        Odpowiedź na pytanie „ Czy dane zachowanie spowodowane jest przyczynami sensorycznymi?
•        Używanie SPM(ów) w różnorakich środowiskach (szkołach, opiece dziennej, oraz klinikach)
•        Umożliwianie zespołom opracowania strategii opartych na sensoryce, do zastosowania w życiu codziennym dziecka oraz w szkole (plastyka, muzyka, autobus, stołówka, klasa) domu, i otaczającym środowisku, poprzez zastosowanie wnioskowania klinicznego i burzy mózgów.
•        Różnicowanie między strategiami opartymi na sensoryce a integracją sensoryczną Ayres (Ayres OT/SI)
•        Stwarzanie możliwości do zbierania danych


Do kogo skierowane są warsztaty: 

Terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, logopedzi, psychologowie, muzykoterapeuci, nauczyciele, personel edukacji specjalnej, pracownicy społeczni, i rodzice.
 
 

Cele:
Uczestnicy w trakcie warsztatów:
•        Zaznajomią się ze sposobem przeprowadzania oraz oceniania testem SPM
•        Omówią badania przeprowadzone w celu opracowania testu SPM
•        Zostaną zaznajomieni z badaniami przypadków z zastosowaniem testów SPM
•        Nauczą się jak używać Szybkich Wskazówek SPM po zapoznaniu się z wynikami testów SPM
•        Dowiedzą się jak korzystać z formularza zbierania danych Szybkich Wskazówek, oraz jak sprawdzać efektywność programu.
•        Będą używać wnioskowania klinicznego w celu opracowania strategii bazującej na sensoryce, w oparciu o wyniki, w celu promowania współpracy pomiędzy szkołą, środowiskiem domowym, oraz kliniką.       
               

Plan dnia:  

8:00 - 8:30        Rejestracja
8:30-10:00        Czym są SPM & SPM-P?               
10:00 -10:15     Przerwa
10:15 -11:45     Jak oceniamy SPM
11:45 -12:45     Przerwa obiadowa
12:45 -13:45     Badania zastosowane przy opracowywaniu SPM
13:45 -14:15     Badania przypadków oraz Szybkie Wskazówki
14:15- 14:30     Przerwa
14:30 - 15:00    Badania przypadków oraz Szybkie Wskazówki (kontynuacja)
15:00 -15:30     Dyskusja/Pytania
 


 

Miara Przetwarzania sensorycznego - SPM

SPM jest zintegrowanym systemem skal, oceniających problemy przetwarzania sensorycznego, praksji, oraz uczestnictwa społecznego dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
Jest to wielośrodowiskowa ocena dzieci w wieku szkolnym, mająca  pomóc w całościowym zobrazowaniu funkcjonowania sensorycznego dziecka w domu, szkole, oraz społeczności w celu wspierania identyfikacji oraz terapii.

 

Skale i  Formularze omawiane na szkoleniu:
 
Praksji
Uczestnictwa społecznego
Wzrokowa
Słuchowa
Dotykowa
Proprioceptywna
Funkcjonowania przedsionkowego
Komponenty

 
SPM składa się z trzech osobnych formularzy:
a) Formularza Domowego,
b) Formularza dla Sali Szkolnej,
c) Formularza Środowiska Szkolnego

SPM Formularz Domowy AutoScore™ oraz  SPM Formularz dla Sali Szkolnej AutoScore™ 
Formularz Domowy SPM wypełniany jest przez rodzica dziecka, lub osobę zapewniającą opiekę dziecku w środowisku domowym. Dostarcza on ogólnego poglądu na temat funkcjonowania dziecka w domu.

Formularz SPM dla Sali Szkolnej, wypełniany jest przez głównego nauczyciela i dostarcza informacji odnośnie sensorycznego funkcjonowania dziecka w szkole. Oba formularze dostarczają ośmiu, opartych na normach wyników standardowych. Wyniki te dla każdej ze skal umożliwiają sklasyfikowanie funkcji dziecka w jedną z trzech  grup: Typowe, Niewielkie Problemy, lub Definitywna Dysfunkcja. Dodatkowo, wynik Różnic Środowiskowych umożliwia bezpośrednie porównanie funkcjonowania sensorycznego dziecka w domu oraz środowisku szkolnym.

Formularz SPM dla Środowiska Szkolnego
Wypełniany przez inny personel szkolny pracujący z dzieckiem i obserwujący je. Formularz dostarcza informacji dotyczących funkcjonowania sensorycznego dziecka w sześciu różnych środowiskach szkolnych poza salą szkolną (klasą): Zajęcia Plastyczne, Muzyka, WF, Przerwa/Plac Zabaw, Stołówka, oraz Autobus Szkolny.
Dla każdego środowiska udostępniany jest osobny arkusz oceny, który można wydrukować w razie potrzeby z płyty CD. Każdy Arkusz Oceny interpretowany jest na podstawie wyniku puntu odcięcia, dopasowanego do środowiska którego dotyczy. Wyniki w punkcie lub powyżej punktu odcięcia wskazują na to iż dziecko doświadcza niecodziennie wielu problemów w przetwarzaniu sensorycznym w danym środowisku. Formularz nie może być używany osobno, i musi zawsze być przeprowadzany w połączeniu z Formularzem dla Sali Szkolnej.

 


Test SPM dla dzieci 5-12 lat

Warsztaty będą omawiały badania przypadków związanych z kontrolą postawy, praksją oraz nadreaktywnością, przy użyciu SPM and SPM-P. Dodatkowo, przedstawione zostanie sposób wnioskowania klinicznego kluczowy dla rozwoju strategii opartych na sensoryce, mechanizmów oraz sortowania kolorami przy używaniu Szybkich Wskazówek.  SPM Szybkie Wskazówki to zbiór strategii interwencyjnych, który pomaga nam w odpowiedzi na pytanie „Co dalej?” na podstawie przeprowadzonych SPM lub SPM-P. (Więcej informacji na temat tego narzędzia na stronie: http://www.wpspublish.com/store/p/3222/spm-and-spm-p-quick-tips-qt).
Szybkie Narzędzia SPM są dostępne w PDF-ie jak również w wersji cyfrowej. Posiadanie interfejsu elektronicznego ułatwi dodatkowo użycie danych z SPM oraz SPM-P w celu dostosowania strategii interwencyjnych dla każdego dziecka w różnych środowiskach. 
Podkreślona zostanie istota i waga współpracy, zbierania danych oraz promowania „bezpiecznych sensorycznie” środowisk , (w salach w szkolnych, na zajęciach z plastyki, muzyki, WF, na stołówce czy w autobusie)
Wraz z przedstawieniem nowego programu cyfrowego, przedstawione zostaną (poprzez zaprezentowanie filmów) różnice między strategiami opartymi na senoryce (które wprowadzane są przez nauczycieli, rodziców oraz innych profesjonalistów w zakresie zdrowia w środowiskach szkolnych, domach oraz w społecznościach) a ASI (OT/SI) wprowadzanych przez terapeutów przeszkolonych w zakresie integracji sensorycznej.
Diana umożliwi również doświadczenia praktyczne przy użyciu piosenek z nowej płyty Sensory Songs for Tots CD, aby zwrócić szczególną uwagę na problemy związane z przetwarzaniem sensorycznym takie jak poszukiwanie sensoryczne czy wyzwania w obrębie planowania motorycznego. 
 
Cele kursu:
Po zakończeniu kursu, uczestnicy będą potrafili
1.       Używać wnioskowania klinicznego w celu opracowania strategii opartych na sensoryce po użyciu Miary Przetwarzania Sensorycznego: SPM (dla wieku-5 do 12 lat) oraz Miary Przetwarzania Sensorycznego – dla Przedszkolaków SPM-P ( dla wieku od 2 do 5 lat).
2.       Nauczą się mechanizmu oraz sortowania kodami kolorystycznymi przy użyciu Szybkich Wskazówek SPM.
3.       Promować współpracę poprzez współdziałanie między szkołą, przedszkolem, domem oraz kliniką.
4.       Stosować formularz Quick Tips Record do zbierania danych oraz dla oceny efektywności programu. 
 


Test SPM-P dla dzieci 2-5 lat (Przedszkolaki)


Wszechstronne zrozumienie tych narzędzi jest kluczowe dla ich właściwego użycia. Podczas tych jednodniowych warsztatów przyjrzymy się badaniom stojącym za rozwojem tych ustandaryzowanych skal oceny, zasadom ich użycia mającym pomóc w określeniu i terapii zaburzeń integracji sensorycznej przetwarzania sensorycznego, oraz ich podstawowego zastosowania, sposobu przeprowadzania i oceniania.
Pomogą one uczestnikom w odpowiedzi na pytanie „Czy dane problemy z zachowaniem mają podłoże sensoryczne?” oraz w Użycia SPM-ów w różnych środowiskach, wspierając współpracę między rodzicami, szkoła i kliniką.
 

Badania przypadków będą omawiały między innymi uczniów przedszkoli i szkół z diagnozą Autyzmu, ADHD, brutalnym zachowaniem, jak również uczniów wyrzuconych ze Szkoły Montessori. Omówione zostaną także problemy związane z nauką czynności fizjologicznych, siedzeniem spokojnie podczas pracy w kole oraz dogadywania się z rówieśnikami, w związku z ich powiązaniem z wyzwaniami bazującymi na sensoryce w zakresie praksji (ideacja i planowanie motoryczne) kontroli postawy, świadomości ciała i modulacji (nadreaktywności, podreaktywności oraz poszukiwania bodźców)
 
Po omówieniu użycia SPM-ów, zaprezentowane zostanie zespołowe podejście związane z szybkimi wskazówkami, mające pomóc wszystkim zaangażowanym osobom począwszy od personelu stołówki, czy autobusu, placu zabaw poprzez osoby ze środowiska domowego w stworzeniu na użytek codzienny dziecka, bezpiecznego sensorycznie środowiska.