OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy

Edukator seksualny - Kurs Certyfikacyjny nadający nowe uprawnienia -


Data rozpoczęcia szkolenia 2020-02-01
Data zakończenia szkolenia 2020-02-02
Ilość dni 2
Godziny rozpoczęcia 9.00-.1700
Miasto Warszawa
Adres Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, Centrum Konferencyjne
Cena 650 zł
Opis

Zapraszamy na kurs przygotowujacy do

prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej

dzieci i młodzieży Prowadząca kurs: Katarzyna Dułak – psycholożka-seksuolożka oraz certyfikowana trenerka specjalizująca się w tematyce płci iseksualności. Współzałożycielka Grupy Edukacyjnej BezTabu prowadzącej zajęcia z edukacji seksualnej od 2007 roku. Od 2008 roku zajmuje się poradnictwem psychologiczno-seksuologicznym oraz edukacją w Poradni Zdrowia Psychoseksualnego „Bez Tabu”. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Queer Studies, Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, Szkoły Facylitacji Społecznej na Rzecz Równości i Różnorodności. W zakresie seksuologii kształciła się m.in w CMKP i UG; w trakcie procesu certyfikacji w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT). Aktywna uczestniczka wielu krajowych oraz międzynarodowych szkoleń i konferencji z zakresu seksualności, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, tematyki Queer i LGBT (Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Włochy, Wielka Brytania). Autorka własnych i adaptatorka zagranicznych metod pracy edukacyjnej-reedukacyjnej z zakresu edukacji seksualnej, antydyskryminacji i relacji międzyludzkich (m.in. „Edukacja Bez Tabu”,2009). Autorka publikacji dotyczących wsparcia psychologicznego osób LGBTQ (m.in. „Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ” 2013; „Specjaliści zawodów pomocowych wobec ludzkiej różnorodności płciowej” 2012).
Celem głównym kursu jest praktyczne przygotowanie osób uczestniczących w kursie do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej, realizowane poprzez:

1) Nabycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy na temat:
• rozwoju seksualnego od fazy prenatalnej do późnej starości;
• anatomii i fizjologii narządów płciowych wewnętrznych i zewnętrznych;
• fizjologii seksualnej w poszczególnych fazach podniecenia, w tym psychofizjologii orgazmu;
• wymiarów i rozumienia płci, m.in. biologicznej, gender (płci społeczno-kulturowej) i jej wpływu na rozwój seksualny człowieka;
• społeczno-kulturowych założeń na temat płci i seksualności oraz ich konsekwencji;
• tożsamości płciowej (w tym transpłciowości) oraz orientacji seksualnej;
• zdrowia seksualnego i praw seksualnych;
• metod antykoncepcji i naturalnych metod planowania urodzeń, w tym: mechanizmów ich działania
i skuteczności, a także podstaw stosowania;
• popędu seksualnego oraz sposobów realizacji potrzeby seksualnej, w tym masturbacji (faktów i
mitów na jej temat);
• infekcji przenoszonych drogą płciową (STI), w tym HIV/AIDS, mitów na ich temat, możliwości
profilaktyki (warunki tzw. „bezpieczniejszego seksu”);
• wiarygodnych źródeł czerpania specjalistycznej wiedzy seksuologicznej;
• metodologii uczenia młodzieży, która jest najbardziej skuteczna podczas zajęć z edukacji seksualnej;
• najczęstszych trudności w pracy z młodzieżą;
• najpowszechniejszych mitów na temat seksualności i edukacji seksualnej oraz sposobów na
weryfikowanie ich w pracy z młodzieżą;
• standardów edukacji seksualnej zgodnych z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia;
• stosowania narzędzi służących profilaktyce przemocy seksualnej.

2) Zwiększenie umiejętności w zakresie:
• swobodnego mówienia o seksualności i różnorodności;
• swobodnego i efektywnego prowadzenia zajęć z młodzieżą;
• identyfikowania i demaskowania mitów na temat seksualności;
• wykorzystania podstawowych narzędzi edukacyjnych w nauczaniu
mającym na celu wychowanie seksualne zgodne z wytycznymi Światowej
Organizacji Zdrowia,
• radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas zajęć z edukacji seksualnej;

3) Zwiększenie świadomości odnośnie:
• własnych postaw dotyczących relacji, różnorodności seksualnej i ról płciowych;
• wpływu czynników społeczno-kulturowych na kształtowanie seksualności i relacji międzyludzkich;
• norm warunkujących postrzeganie zachowania seksualnego jako prawidłowego lub chorobowego,
• wpływu własnych przekonań na proces przekazywania wiedzy młodzieży.

Ogólny program całego kursu:


1. Wprowadzenie do szkolenia.
2. Skuteczna edukacja seksualna –założenia, cele, metody, standardy wychowania
seksualnego;
3. Seksualność człowieka - rozwój seksualny od okresu prenatalnego do późnej starości, w tym omówienie dojrzewania, podobieństw i różnic w przebiegu
tych faz u chłopców i dziewcząt;
3. Metody realizacji potrzeby seksualnej podczas okresu dojrzewania, fakty i mity;
4. Anatomia i fizjologia seksualna;
5. Zdrowie seksualne w kontekście Norm
 


1. Stereotypy i uprzedzenia -  świadomość własnych postaw i ich wpływu na przekazywanie wiedzy;
2. Wpływ czynników społecznokulturowych na kształtowanie się i ekspresję  seksualności człowieka;
3. Różnorodność seksualna – weryfikacja mitów;
4. Świadomość roli edukatora/edukatorki w modelowaniu postaw młodzieży;

 


1. Podstawy asertywności, przestrzegania granic w sferze seksualnej, kształtowanie
asertywnej postawy;
2. Przemoc seksualna i jej profilaktyka - narzędzia edukacyjne;
3. Jak odpowiadać na pytania młodzieży? Zapoznanie z najczęstszymi pytaniami
zadawanymi przez młodzież - ćwiczenie odpowiadania na pytania;
 4. Podstawy metodologii skutecznej edukacji młodzieży etodami aktywizującymi, sposoby na umiejętne radzenie sobie w pracy z grupą;
5 . Ćwiczenie umiejętności trenerskich przydatnych w pracy z młodzieżą;
 


1 Podstawowe umiejętności edukatorów i edukatorek w pracy w obszarze seksualności;
2. Poprawne słownictwo w edukacji na temat seksualności, różnorodności i relacji
międzyludzkich;
3. Prokreacja i ciąża;
4. Antykoncepcja i naturalne metody planowania urodzeń, skuteczność i sposób działania poszczególnych metod;
5. Infekcje przenoszone drogą płciową (STI) i ich profilaktyka.
 


1. Zwiększenie wiedzy na temat kulturowego uwarunkowania płci;
2. Konsekwencje tabuizacji i stereotypizacji płci;
3. Refleksja na temat czynników mających wpływ na kształtowanie i sposób
wyrażania tożsamości płciowej i seksualnej;
4. Uporządkowanie terminologii dotyczącej płci i seksualności.

5. Ćwiczenie umiejętności trenerskich przydatnych w pracy z młodzieżą;
6. Praktyczne przygotowanie osób uczestniczących w kursie do przeprowadzenia zajęć w szkołach poprzez wykonaną przez nich symulację warsztatów. Omówienie
symulacji;
7.  Podsumowanie i zakończenie szkolenia.