OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
  • Poradnia diagnostyczna

Trener TUS - Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia- Kurs potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS-stacjonarny -


Data rozpoczęcia szkolenia 2020-11-07
Data zakończenia szkolenia 2020-11-08
Ilość dni 2
Godziny rozpoczęcia 9.00-.17.00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa,
Cena 550 zł
Opis

 

Prowadząca : Aleksandra Gołaszewska

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii INTRA oraz Szkołę Mediacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów i Polskiej Korporacji Trenerów Mediacji.
Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, orazn psychoterapię indywidualną.
Obecnie pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego oraz prowadzi prywatną praktykę. W latach 2012-2017 terapeuta fundacji SCOLAR, gdzie koordynowała merytorycznie programterapeutyczny dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju i była członkiem zespołu diagnostycznego oraz prowadziła psychoterapię indywidualną i terapię grupową. Prowadziła grupy wsparcia dla rodziców dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu. 
Pracowała w fundacji SYNAPSIS w latach 2009-2012 gdzie prowadziła terapie indywidualną i grupową. Nalezala do zespołu zajmujacego się zachowaniami trudnymi. Pracowała również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie, gdzie prowadziła diagnozy oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Odbyła liczne szkolenie dotyczące m.in.obszarów zachowań trudnych i komunikacji. Swoją wiedzę dotyczącą metod pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera pogłębiała na wizytach studyjnych w ośrodkach w Belgii.

 Współpracujemy z Urzędem Pracy. Mogą Państwo dostać

100% dofinansowania na kurs w naszej firmie.

 

Szczegóły udzielamy telefonicznie.Trening Umiejętności SpołecznychGrupa docelowa:
-Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI). W szczególności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z diagnozą autyzmu i Zespołu Aspergera.


Czas trwania:
Szkolenie dwudniowe łącznie 16 h zegarowych- 9.00-17.00
                                godzin dydaktycznych - 22   Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera). Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg. Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.
           

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia:

wykład
ćwiczenia praktyczne
dyskusja
praca w grupachProgram szkolenia:

Dzień pierwszy:

-Trening Umiejętności Społecznych
            -podstawowe założenia (wg Goldsteina)
            -cele indywidualne i grupowe
            -rola terapeutów
            -podstawowe założenia organizacyjne tj. liczba uczestników/czas trwania/częstotliwość sesji.

-Dobór do grupy
            -główne trudności przejawiane przez dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera)
            -dostosowanie form terapii do potrzeb dzieci

-Organizacja zajęć
            -umiejętności społeczne ćwiczone podczas TUS
            -plany zajęć
            -narzędzia do pracy z grupą
            -określenie systemów motywacyjnych
            -określenie zasad panujących na grupie oraz ich wprowadzenie i egzekwowanie
            -wyznaczenie celów indywidualnych i grupowych
            -współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników
            -zasady reagowania w sytuacji występowania zachowań trudnych
            -dostosowanie form pracy do specyfiki grupy


Dzień drugi:

-Praca w grupach mająca na celu
            -dobór grupy
            -określenie celów i narzędzi pracy
            -określenie planu zajęć
            -opracowanie systemu motywacyjnego
            -określenie strategi postępowania w sytuacji wystąpienia zachowań trudnych.

Cena szkolenia obejmuje:

–16 godzin zegarowych,
–materiały szkoleniowe,
–materiały do pracy (notes, długopis itp.),
–kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
–certyfikat o ukończeniu szkolenia potwierdzającego nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. 

 
 
Rezygnacja i zwrot kosztów:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie. 


Zapisy: 
Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza – karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku
Lub
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: biuro@soyer.edu.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
 
nazwa, miasto i termin szkolenia
imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
adres e-mail uczestnika (kwestie organizacyjne)
nr telefonu komórkowego (ewentualne powiadomienia SMS)
kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika
 
W przypadku gdy osobą zamawiającą jest osoba inna niż uczestnik szkolenia - dodatkowo:
 
imię i nazwisko zamawiającego
adres e-mail zamawiającego
nr. telefonu komórkowego zamawiającego
 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na firmę - dodatkowo:
 
nazwa firmy
pełny adres firmy
NIP firmy
 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na osobę prywatną - dodatkowo:
 
imię i nazwisko
pełny adres (ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy)
 
W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy
o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie,
czy zamówienie zostanie opłacone w całości. 

Wpłaty:
Płatność przelewem. Numer konta bankowego do  wpłaty podajemy  mailem przed szkoleniem. Wpłaty dokonują Państwa na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.