OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy
  • Dyspraksja
  • NDTA / BOBATH
  • Integracja Sensoryczna

Interwencja Kryzysowa - zasady postępowania w placówkach -


Data rozpoczęcia szkolenia 2019-04-13
Data zakończenia szkolenia 2019-04-14
Ilość dni 2
Godziny rozpoczęcia 9.00-17.00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa
Cena 550 zł
Opis

 Interwencja kryzysowa w:

kryzysie suicydalnym (samobójstwo,

samouszkodzenia), przemocy psychicznej,

gwałtu, wykorzystania seksualnego 

 

Oferta skierowana jest do osób pracujących w OIK, OPS, Pedagogów i Psychologów ( w tym szkolnych). pracowników służb mundurowych, lekarzy, pielęgniarek, kuratorów sądowych oraz osób zajmujących się pomocą innym osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 


 

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat Kryzysu, zjawiska ASD i PTSD, deprsonalizzacj i deralizazacji, zasad prowadzenia interwencji kryzysowej w sytuacji kryzysu suicydalnego, przemocy, gwałtu oraz wykorzystywanie seksualnego, zasad prowadzenia dokumentacji, współpracy służb” pomocowych”.  

Program szkolenia:

Dzień I 
 
1.Podstawowe pojęcia teorii kryzysu:
      a .psychologiczne rozumienie kryzysu
      b.rodzaje sytuacji kryzysowych
      c.mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping)
      d.teorie kryzysu
      e.przebieg i diagnoza  reakcji kryzysowej
2. Podstawy psychotraumatologii
a. psychiczne reakcje na traumę –  zespół ostrego  stresu ASD oraz zespół stresu pourazowego  PTSD
 b. czynniki ryzyka ASD I PTSD
c. leczenie ASD I PTSD
3.  Podstawy  interwencji kryzysowej - natura i rodzaje kryzysu     
      a. ocena – diagnoza w interwencji kryzysowej
      b. teorie i modele interwencji kryzysowej
      c. narzędzia interwencyjne
      d. cechy osób prowadzących interwencję kryzysową
 
4. Podstawowe umiejętności i zasady prowadzenia interwencji kryzysowej
     a. 6-etapowy model interwencji kryzysowej- zasady prowadzenia, cele, ćwiczenia praktyczne
     b. ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej, ćwiczenia praktyczne
     c. ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej, ćwiczenia praktyczne
     d. system oceny selekcyjnej - Formularz Oceny Selekcyjnej, ćwiczenia praktyczne
    
5. Interwencja kryzysowa w praktyce - cele i etapy interwencji kryzysowej
 
6. Podstawowe umiejętności i narzędzia interwencyjne
 
7. Interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom w kryzysie
 
 
 8. Kontakt i relacja terapeutyczna w interwencji -  zasady oraz przezwyciężanie barier komunikacyjnych oraz metody aktywnego słuchania.


Dzień II
 
1.  Podstawowe umiejętności i zasady prowadzenia interwencji kryzysowej w kryzysie suicydalnym (samobójstwo, samouszkodzenia)
     a. Charakterystyka kryzysu suicydalnego
     b. Ocena natężenia kryzysu w kryzysie suicydalnym - ćwiczenia praktyczne
     c. Ocena zagrożenia ryzyka samobójstwem, zastosowanie kwestionariuszy oceny, ćwiczenia praktyczne
             d. Zasady prowadzenia rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym
2.   Podstawowe umiejętności i zasady prowadzenia interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy
     a. Charakterystyka przemocy  - formy przemocy
     b. Ocena natężenia kryzysu sytuacji przemocy  - zasady interwencji prawnej
     c. Zasady prowadzenia rozmowy z ofiarą przemocy oraz sprawcą przemocy
 
3. Podstawowe umiejętności i zasady prowadzenia interwencji kryzysowej w sytuacji napaści seksualnej - gwałt
     a. Charakterystyka zachowań ofiary napaści seksualnej
     b. Zasady prowadzenia rozmowy z osobą -  ofiarą gwałtu
             c. Zasady zbierania i dokumentowania dowodów
             d. Czynności prawne związane z interwencja w sytuacji napaści seksualnej
4. Podstawowe umiejętności i zasady prowadzenia interwencji kryzysowej w sytuacji wykorzystywania seksualnego
     a. Wykorzystywanie seksualne – chrakterystyka ofiary
     b.  Zasady prowadzenia rozmowy z małoletnią ofiarą wykorzystywania seksualnego
             c. Dowody w sprawie wykorztstywania seksualnego – zasady prowadzenia dokumentacji  dowodowej
             d. Zasady prowadzenia rozmowy z rodzicami małoletniej ofiary wykorzystania seksualnego
  5. Osobowość dysocjacyjna – wieloraka:
             a. Charakterystyka zaburzenia
             b. Zasady prowadzenia rozmowy z osobą z osobowością dysocjacyjną
 


Osoba prowadząca :Dorota Werner – psychotraumatolog, pedagog, seksuolog,  psychoterapeuta, mediator rodzinny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Superwizor  Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w strukturach NFZ – PZP, PLU.
   Biegły sądowy – badania ofiar przemocy seksualnej oraz diagnoza pedofilii i innych zaburzeń seksualnych. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, grupową integrując podejście Ericksonowskie, Behawioralne, Gestalt oraz podejście systemowe. Ponadto korzysta z metod pracy psychoterapii pozytywnej, terapii narracyjnej. Zajmuje się terapią rodzin adopcyjnych w nurcie terapii otwartego dialogu w miejscu zamieszkania pacjentów.
   Specjalizuje się w diagnozie i  terapii ofiar przemocy seksualnej, zaburzeń odżywiania - anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,  hazardu, Internetu itp. oraz współuzależnionych, DDA oraz terapią osób z zaburzeniami osobowości dysocjacyjnej - wielorakiej. Ponadto zajmuje się terapią dzieci i młodzieży z FAS/FAE/ RAD.
  Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Ponadto ukończyła  roczny kurs Psychologii Klinicznej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia , Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje. Psychoterapia Pozytywna WIP. Wieloletni trener  Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii.
   Od 20 lat pracownik struktur NZOZ w ramach leczenia ambulatoryjnego w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień – psychotraumatolog, psychoterapeuta, seksuolog, interwent ( w tym również w sytuacjach kryzysowych na terenie OPS). Od ośmiu lat superwizor OPS na terenie Dolnego Śląska, między innymi OPS - Szczytna, Żarów, Jaworzyna Śl.,  Bielawa  i Wrocław, superwizor PPP w Dzierżoniowie, poza granicami województwa dolnośląskiego superwizor placówek PCPR – Żary, OWDiR – Będzin  Poza tym szkoleniowiec i superwizor szkół na terenie Dolnego Śląska Szkoły podstawowe , Gimnazjum  i Licea w Strzegomiu, Świebodzicach, Dzierżoniowie, Bielawie, Świdnicy oraz w  Jaśle.
 Prelegent działań profilaktycznych na terenach szkół -  szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – m. innymi  Świdnica, Dzierżoniów, Świebodzice, Strzegom, Bielawa, Żarów,  Jasło.
   Od sześciu lat konsultant dzieci z Domu dziecka we Wrocławiu. Od 8 lat konsultant rodzin adopcyjnych. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną  z dziećmi  i rodzicami adopcyjnymi w rodzinach adopcyjnych i rodzinach zastępczych na terenie Dolnego Śląska (np. Świebodzice, Strzelin, Sobótka) oraz województwa Śląskiego ( Częstochowa, Katowice) w ramach terapii Otwartego Dialogu.
   Od dwóch lat prelegent na Konferencjach dotyczących przemocy seksualnej organizowanej przez organizację „SOYER” w Warszawie.
   Od ośmiu lat prelegent na konferencjach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy Wydział Zdrowia Miasta Świdnica. Obecnie inicjator i koordynator badań prowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu miasta Świdnica  „Uzależnienie od komputera, Internetu, telefonu komórkowego. Zjawisko cyberprzemocy”.
Od czerwca 2017r. członek powiatowej komisji ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w Świdnicy.