OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy

Interwencja Kryzysowa - Zarządzanie sytuacja kryzysową. Zasady. ONLINE -


Data rozpoczęcia szkolenia 2020-12-05
Data zakończenia szkolenia 2020-12-05
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 9.00-17.00
Miasto Warszawa
Adres ON-LINE
Cena 290 zł
Opis

 


Interwencja kryzysowa .

Zarządzanie sytuacja kryzysową. Zasady.

 

Opis szkolenia:


PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.
 
Link do webinaru otrzymają Państwo kilka dni przed szkoleniem.

Szkolenie organizujemy na platformie ZOOM.

Korzystanie z platformy ZOOM  nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.

Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.- Mają Państwo możliwość zadawania pytań i rozmowy z wykładowcą na żywo.

- Materiały szkoleniowe są takie same jak na szkoleniu stacjonarnym.

- Certyfikat wydawany jest taki sam jak na szkoleniu stacjonarnym + zaświadczenie MEN.

- Zagadnienia i treści szkolenia są takie same.

- Materiały szkoleniowe i certyfikaty wysyłamy paczką - kurier DPD.Cel  szkolenia:

Nabycie oraz poszerzenie wiedzy na temat interwencji kryzysowej, przebiegu konfliktu – jego faz, cech interwenta, zasad prowadzenia interwencji kryzysowej, w tym rozmowy telefonicznej z klientem. Nadto uczestnicy poznają psychologiczne mechanizmy obronne stosowane przez osoby w kryzysie. W czasie szkolenia zostanie omówiony formularz oceny selekcyjnej stosowany w IK. Zostaną omówione zasady tworzenia kontraktu z klientem.
Poza tym uczestnicy nabędą wiedzę i podstawowe umiejętności w sytuacjach zagrożenia życia ( kryzys suicydalny) oraz zasad prowadzenia interwencji z osobą , która doświadczyła przemocy seksualnej ( w tym zasad prowadzenia rozmowy z osobą małoletnią).


 

Osoba prowadząca :
Dorota Werner – Strach  – psychotraumatolog, pedagog, seksuolog,  psychoterapeuta, mediator rodzinny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Superwizor  Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w strukturach NFZ – PZP, PLU.
   Biegły sądowy – badania ofiar przemocy seksualnej oraz diagnoza pedofilii i innych zaburzeń seksualnych. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, grupową integrując podejście Ericksonowskie, Behawioralne, Gestalt oraz podejście systemowe. Ponadto korzysta z metod pracy psychoterapii pozytywnej, terapii narracyjnej. Zajmuje się terapią rodzin adopcyjnych w nurcie terapii otwartego dialogu w miejscu zamieszkania pacjentów.
   Specjalizuje się w diagnozie i  terapii ofiar przemocy seksualnej, zaburzeń odżywiania - anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,  hazardu, Internetu itp. oraz współuzależnionych, DDA oraz terapią osób z zaburzeniami osobowości dysocjacyjnej - wielorakiej. Ponadto zajmuje się terapią dzieci i młodzieży z FAS/FAE/ RAD.
  Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Ponadto ukończyła  roczny kurs Psychologii Klinicznej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia , Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje. Psychoterapia Pozytywna WIP. Wieloletni trener  Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii.
   Od 25 lat pracownik struktur NZOZ ( wcześniej SPOZ) w ramach leczenia ambulatoryjnego w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychotraumatolog, psychoterapeuta, seksuolog, interwent ( w tym również w sytuacjach kryzysowych na terenie OPS). Od 2011r.  superwizor OPS na terenie Dolnego Śląska, między innymi OPS - Szczytna, Żarów, Jaworzyna Śl.,  Bielawa  i Wrocław, superwizor PPP w Dzierżoniowie, poza granicami województwa dolnośląskiego superwizor placówek PCPR – Żary, OWDiR – Będzin  Poza tym szkoleniowiec i superwizor szkół na terenie Dolnego Śląska Szkoły Podstawowe , Gimnazjum  i Licea w Strzegomiu, Świebodzicach, Dzierżoniowie, Bielawie, Świdnicy oraz w  Jaśle.
 Prelegent działań profilaktycznych na terenach szkół -  szkoły podstawowe m. innymi  Świdnica, Dzierżoniów, Świebodzice, Strzegom, Bielawa, Żarów,  Jasło.
   W latach 2010-2016  konsultant dzieci z Domu dziecka we Wrocławiu. Od 2010r.  konsultant rodzin adopcyjnych. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną  z dziećmi  i rodzicami adopcyjnymi w rodzinach adopcyjnych i rodzinach zastępczych na terenie Dolnego Śląska (np. Świebodzice, Strzelin, Sobótka) oraz województwa Śląskiego ( Częstochowa, Katowice) w ramach terapii Otwartego Dialogu.
   W latach 2014-2016r. prelegent na Konferencjach dotyczących przemocy seksualnej organizowanej przez organizację „SOYER” w Warszawie.
   Od 2009r.  prelegent na konferencjach organizowanych przez Wydzoiał zdrowia i Spraw Społecznych starostwa Powiatowego w Świdnicy. W latach 2015-2017  inicjator i koordynator badań prowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu miasta Świdnica  „Uzależnienie od komputera, Internetu, telefonu komórkowego. Zjawisko cyberprzemocy”.
Od 2017r. członek Zespołu Zdrowia Psychicznego przy Wydziale Zdrowia i Spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.
W latach 2018r. -2019r. superwizor placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie dolnego śląska.
Na stałe współpracuje z dwoma stowarzyszeniami – Rodzin Zastępczych w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie „Ja to Ja” w Złotoryi, gdzie zajmuje się edukacją opiekunów oraz pomocom dzieciom z różnymi zaburzeniami ( dzieci są ofiarami przemocy).
Od 2019r. do nadal superwizor w PCPRiOZ w Dzierżoniowie.Program szkolenia:

1.            Definicja kryzysu i etapy jego przebiegania
2.            Interwencja kryzysowa i jej modele
3.            Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową
4.            Podstawowe zasady prowadzenie interwencji kryzysowej – umiejętności interwenta
5.            Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej
6.            Ocena natężenia kryzysy w interwencji kryzysowej
7.            Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej
8.            System oceny selekcyjnej
9.            Kontakt z Klientem w interwencji kryzysowej
10.          Działanie w interwencji kryzysowej
11.          Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej
12.          Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon
13.          Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów
14.          Różnice miedzy interwencją kryzysową a poradnictwem długoterminowym
15.          Stany tran kryzysowe w terapii długoterminowej
16.          Interwencja w sytuacji zagrożenia kryzysu suicydalnego – podstawowe zasady
17.          Interwencja w sytuacji napaści seksualnej  ( w tym w sytuacji wykorzystania seksualnego) – podstawowe zasady

Cena szkolenia obejmuje:
–22 godzin zajęć dydaktycznych po 45 minut,
–materiały szkoleniowe,
–materiały do pracy (notes, długopis itp.),
- certyfikat o ukończeniu szkolenia.

 
 
Rezygnacja i zwrot kosztów:
W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie. 

Zapisy: 
Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza – karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku
Lub

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: biuro@soyer.edu.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
 
nazwa, miasto i termin szkolenia
imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
adres e-mail uczestnika (kwestie organizacyjne)
nr telefonu komórkowego (ewentualne powiadomienia SMS)
kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika

 
W przypadku gdy osobą zamawiającą jest osoba inna niż uczestnik szkolenia - dodatkowo:
 
imię i nazwisko zamawiającego
adres e-mail zamawiającego
nr. telefonu komórkowego zamawiającego

 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na firmę - dodatkowo:
 
nazwa firmy
pełny adres firmy
NIP firmy

 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na osobę prywatną - dodatkowo:
 
imię i nazwisko
pełny adres (ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy)
 
W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy
o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie,
czy zamówienie zostanie opłacone w całości. 


Wpłaty:
Płatność przelewem. Numer konta bankowego do  wpłaty podajemy  mailem przed szkoleniem. Wpłaty dokonują Państwa na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.