OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy
  • Dyspraksja
  • NDTA / BOBATH
  • Integracja Sensoryczna

ADHD od A do Z z Russell A. Barkley w Polsce -


Data rozpoczęcia szkolenia 2018-08-07
Data zakończenia szkolenia 2018-08-07
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 10.00-15.00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa
Cena 590 zł + 23% Vat
Opis

Zapraszamy po raz pierwszy na szkolenie

 
z największym autorytetem z dziedziny ADHD

z Russell A. Barkley
 
Grupa docelowa:
-Szkolenie skierowane do rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, psychiatrów, lekarzy, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI).

Czas trwania:
10.00-15.00


Prowadzący:

Prof. Russell A. Barkley -  profesor kliniczny psychiatrii i pediatrii . Autor  wielu książek i artykułów naukowych na temat zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD), funkcji wykonawczych oraz zachowań buntowniczych wieku dziecięcego.


 
ADHD Od A do Z:

Postępy w diagnozie i terapii w ADHD
 
u Dzieci oraz Nastolatków

Warsztaty mają na celu przedstawienie przeglądu głównych postępów przeszłej dekady, w zakresie rozumienia natury, przyczyn, przebiegu oraz sposobu postępowania z ADHD u dzieci oraz nastolatków.

Omówionych zostanie wiele ważnych tematów związanych z zaburzeniem, dotyczących jego:

a) natury, funkcji wykonawczych oraz samoregulacji:

Omówione zostaną szczegółowe informacji dotyczących natury objawów ADHD, oraz kryteriów diagnostycznych dla ADHD a także ich modyfikacji dla użytku w docelowych populacjach (dziewczynki, dorośli, etc.). Omówione zostaną również nadchodzące zmiany dla DSM-V, które mają dodatkowo ulepszyć dane kryteria diagnostyczne. Wyjaśniony zostanie  podział ADHD na poszczególne podtypy. Omówimy także powstający wniosek, mówiący o rodzaju nieuwagi który może zostać sklasyfikowany jako nowe zaburzenie. Pokrótce zostaną także omówione podstawowe składowe pierwszej oceny pacjentów z ADHD.

Zebrano wiele badań, które pokazują iż ADHD nie jest tylko problemem związanym z uwagą, nadruchliwością, czy nawet kontrolą impulsu. Wiele deficytów poznawczych związanych z ADHD jest domeną funkcji wykonawczych w neurofizjologii. W związku z tym że funkcje wykonawcze umożliwiają ludziom samoregulację, powstaje wniosek że ADHD jest zaburzeniem samoregulacji. W prezentacji, powtórzona zostanie teoria dotycząca ADHD która integruje te koncepty w bardziej spójny i jednorodny model ADHD. Model dostarcza głębszego zrozumienia natury ADHD oraz związanych z zaburzeniem deficytów poznawczych oraz społecznych. Dostarcza także wielu wskazówek dotyczących radzenia sobie z zaburzeniem.  


b) kryteriów diagnostycznych,

c) podtypów

d) częstości występowania

d) zaburzeń współistniejących:


Ponad 80% dzieci oraz dorosłych z ADHD ma przynajmniej jedno inne zaburzenie psychiatryczne, a ponad 50% ma przynajmniej dwa tego typu schorzenia współistniejące. W tej prezentacji przedstawione zostaną następujące tematy:
-  Przypomnienie najczęstszych zaburzeń współistniejących z ADHD oraz przyczyn dla których mogą one być powiązane z ADHD.
- Opis możliwego wpływu jaki mogą mieć dane zaburzenia współistniejące zarówno na zrozumienie przypadku klinicznego jak również (w szczególności) na wybór opcji terapii, w celu skupienia się zarówno na ADHD jak i na schorzeniu współistniejącym.
- Specjalna uwaga zostanie poświęcona omówieniu wpływu współistniejącego zaburzenia opozycyjno-buntowniczego, zaburzenia zachowania, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, chorób tikowych oraz OCD, zaburzeń snu oraz trudności w uczeniu się.
- W przypadku każdego, wykładowca skupi się na sposób w jaki mogą one wpłynąć na planowanie terapii.e) utrudnień w życiu codziennym

f) etiologii:

czyli  główne postępy w rozumieniu złożonych przyczyn ADHD. Dotyczą one między innymi różnicowania pomiędzy nabytymi formami ADHD a formą rozwojowo-genetyczną. Przedstawione zostaną dowody takie jak obrazowanie neurologiczne, oraz badania behawioralno-genetyczne, pokazujące że ADHD jest głównie zaburzeniem neuro-genetycznym.

g) empirycznie popartych terapii,

h) nieskutecznych lekarstw,

i ) poradnictwa dla rodziców,

j) szkolenia rodziców,

k) aspektów szkolnych

l) stosowania leków

m) Inne zaburzenia uwagi: Wolne Tempo Poznawcze versus ADHD


Od 1798, w literaturze medycznej dotyczącej zaburzeń uwagi, istnieje różnicowanie na przynajmniej dwa rodzaje tego zaburzenia. Pierwszym jest zaburzenie koncentracji, brak skupienia uwagi oraz słabe wyhamowywanie, kolejnym jest zaburzenie związane z niskim pobudzeniem czy koncentracją oraz niskim poziomem energii. Drugi rodzaj zaburzenia był  ignorowany przez prawie dwa wieki, do połowy lat 80-tych kiedy to badania dzieci wykazały obecność ADD bez Nadruchliwości, co zasugerowało że u istotnej części dzieci obecny jest odrębny wzorzec objawów nie rdzenny dla ADHD. Objawami tymi były między innymi sny na jawie,  dezorientacja, wolne przetwarzanie informacji, pod-reaktywność, powolne ruchy oraz ospałość. Nowy wzorzec został określony jako Wolne Tempo Poznawcze (SCT). Kontrowersje dotyczące natury SCT oraz tego czy jest to odrębne zaburzenie czy też jest ono częścią ADHD trwały przez ostatnie 25 lat. W tej prezentacji Dr Barkley omawia historię SCT oraz to co wiemy na jego temat na podstawie ostatnich badań. Opisuje także wyniki swoich ostatnich badań dzieci z SCT  jak również jedynych badań dotyczących SCT u osób dorosłych,  którego wyniki niedawno opublikował, które sugerują że SCT jest odrębnym zaburzeniem od ADHD ale również takim które może z nim współwystępować, co dzieje się w prawie połowie przypadków.  Dr Barkley omawia różnice w samym  SCT w zakresie objawów, funkcji wykonawczych, współistnienia z innymi zaburzeniami, oraz upośledzeń psychospołecznych, oraz to jak mało wiemy na temat reakcji na różnego rodzaju leczenie. Omawia również kilka różnych możliwości wytłumaczenia podłoża SCT.


Program został opracowany w celu zapoznania uczestników z aktualną wiedzą na wymienione tematy, dostarczając jednocześnie najnowszej wiedzy dotyczącej samego zaburzenia.Cena szkolenia obejmuje:

–5 godzin zegarowych,
–materiały szkoleniowe,
–materiały do pracy (notes, długopis itp.),
–kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
–zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 
 
Rezygnacja i zwrot kosztów:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 30 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie. 


Zapisy: 
Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza – karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku
Lub

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres emailbiuro@soyer.edu.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
 
nazwa, miasto i termin szkolenia
imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
adres e-mail uczestnika (kwestie organizacyjne)
nr telefonu komórkowego (ewentualne powiadomienia SMS)
kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika

 
W przypadku gdy osobą zamawiającą jest osoba inna niż uczestnik szkolenia - dodatkowo:
 
imię i nazwisko zamawiającego
adres e-mail zamawiającego
nr. telefonu komórkowego zamawiającego

 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na firmę - dodatkowo:
 
nazwa firmy
pełny adres firmy
NIP firmy

 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na osobę prywatną - dodatkowo:
 
imię i nazwisko
pełny adres (ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy)
 
W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy
o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie,
czy zamówienie zostanie opłacone w całości. 


Wpłaty:
Płatność przelewem. Numer konta bankowego do  wpłaty podajemy  mailem przed szkoleniem. Wpłaty dokonują Państwa na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.