OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
  • Poradnia diagnostyczna

Trener TFP - Trening funkcji poznawczych - ON-LINE -


Data rozpoczęcia szkolenia 2023-09-30
Data zakończenia szkolenia 2023-09-30
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 9.00-16.00
Miasto ONLINE
Adres ON-LINE
Cena Koszt szkolenia - 450 zł

Zaliczka 200 zł w ciągu 7 dni od zapisu , pozostała kwota na 14 dni przed szkoleniem.
Opis

Opis szkolenia:


PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.
 
Link do webinaru otrzymają Państwo kilka dni przed szkoleniem.

Szkolenie organizujemy na platformie ZOOM.

Korzystanie z platformy ZOOM  nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.

Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.- Mają Państwo możliwość zadawania pytań i rozmowy z wykładowcą na żywo.

- Materiały szkoleniowe są takie same jak na szkoleniu stacjonarnym.

- Certyfikat wydawany jest taki sam jak na szkoleniu stacjonarnym + zaświadczenie MEN.

- Zagadnienia i treści szkolenia są takie same.

- Materiały szkoleniowe i certyfikaty wysyłamy paczką - kurier DPD.

 TRENING UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH 


Kurs certyfikacyjny potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęćProwadzące:

Pedagog, doktorantka na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej oraz Studium Metod Psychokreacyjnych w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym, oddział w Warszawie. Doświadczenie zdobywała przez 10 lat pracując warsztatowo z dziećmi, rodzinami i osobami starszymi oraz prowadząc od 8 lat zajecia ze studentami na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB z zakresu: opieki i wychowania, pracy z rodziną, poradnictwa, doradztwa, kształtowania kompetencji kulturowych i międzykulturowych oraz trenowania umejętności społecznych i interpersonalnych. Prowadzi treningi kreatywności i warsztaty teatralne adresowane do dzieci, młodzieży, wychowawców, nauczycieli. Obecnie pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB.

Pedagog, trener interpersonalny, ukończyła studia wyższe, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz socjoterapii, na co dzień zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, specyficznymi trudnościami w nauce oraz problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej, szkołę dla rodziców i wychowawców „Trening umiejętności wychowawczych”, coachingi wychowawcze, prelekcje dla rodziców i nauczycieli, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty skierowane do dzieci, rodziców jak i kadry pedagogicznej. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z metodyki pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 10 lat do chwili obecnej pracuje w Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dziećmi: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, wychowawcy, pedagodzy specjalni, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, terapeuci oraz osoby zainteresowane przedstawianą tematyką .Program szkolenia:

I MODUŁ -  ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH U DZIECI

- Etapy rozwoju funkcji poznawczych  u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
- Właściwości rozwojowe i kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę szkolną – dojrzałość poznawcza 
- Wspieranie rodziców w zakresie: stymulowania rozwoju i kompensowania
dysharmonii rozwojowych  

II MODUŁ -  STYMULACJA I TERAPIA FUNKCJI POZNAWCZYCH

- Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej i symultanicznej
- Wzmacnianie koncentracji uwagi
- Ćwiczenia myślenia przyczynowo- skutkowego
- Ćwiczenia kategoryzacji i relacji
- Ćwiczenia szeregowania i sekwencji
- Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
- Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

 
III MODUŁ – ANALIZA PRZYPADKU- PROJEKTOWANIE ĆWICZEŃ STYMULUJĄCYCH FUNKCJE POZNAWCZE (część praktyczna)

- Planowanie scenariuszy zajęć z uwzględnieniem stymulacji procesu poznawczego ucznia
- Opracowanie banku dobrych praktyk wzmacniających dojrzałość poznawczą dzieckaCena szkolenia obejmuje:
–zajęcia w godz. 9.00-16.00
–materiały szkoleniowe,
–materiały do pracy (notes, długopis itp.),
–certyfikat o ukończeniu szkolenia.

 
 
Rezygnacja i zwrot kosztów:
W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie. 

Zapisy: 
Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza – karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku
Lub
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: biuro@soyer.edu.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
 
nazwa, miasto i termin szkolenia
imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
adres e-mail uczestnika (kwestie organizacyjne)
nr telefonu komórkowego (ewentualne powiadomienia SMS)
kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika

 
W przypadku gdy osobą zamawiającą jest osoba inna niż uczestnik szkolenia - dodatkowo:
 
imię i nazwisko zamawiającego
adres e-mail zamawiającego
nr. telefonu komórkowego zamawiającego

 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na firmę - dodatkowo:
 
nazwa firmy
pełny adres firmy
NIP firmy

 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na osobę prywatną - dodatkowo:
 
imię i nazwisko
pełny adres (ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy)
 
W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy
o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie,
czy zamówienie zostanie opłacone w całości. 


Wpłaty:
Płatność przelewem. Numer konta bankowego do  wpłaty podajemy  mailem przed szkoleniem. Wpłaty dokonują Państwa na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.