OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy
  • Dyspraksja
  • NDTA / BOBATH
  • Integracja Sensoryczna

Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników -


Data rozpoczęcia szkolenia 2018-06-07
Data zakończenia szkolenia 2018-06-07
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 10.00-15.00
Miasto Warszawa
Adres al. Jerozolimskie 81, Warszawa, piętro 15,
Cena 390 zł
Opis

Prowadząca:

Monika Frączek -  Główna Specjalistka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Program szkolenia:1.            Nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników, w tym:

•             dane pozyskiwane na żądanie pracodawcy, w tym od 1 stycznia 2019 r. dane o numerze konta bankowego pracownika,
•             dane przetwarzane w celu realizacji obowiązku przewidzianego prawem (w tym w celu przyjęcia do pracy bez przeprowadzania badań wstępnych),
•             ograniczenia w przetwarzaniu tzw. danych wrażliwych (nowe wyjątki dla m.in. sektora bankowego) oraz danych biometrycznych,
•             dane przetwarzane za zgodą kandydata do pracy oraz pracownika (zasady udzielania zgody z zachowaniem przepisów RODO),


2.            Nowe obowiązki związane z możliwością monitorowania pracownika w tym:

•             dopuszczalne rodzaje monitoringu,
•             obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu, w tym obowiązki informacyjne wobec pracowników,
3.            Obowiązki związane z danymi kandydatów do pracy oraz pracowników wynikające wprost z RODO, w tym obowiązek:
•             korzystania z pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
•             przekazywania określonych informacji w procesie rekrutacyjnym,
•             tworzenia rejestru czynności przetwarzania,
•             unikania ryzyka naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
•             poprzedzenia stosowania m.in. monitoringu oceną skutków planowanych operacji,


4. Kontrole GIODO (UODO) – zasady przeprowadzania kontroli, zasady nakładania i wysokość mandatów, odpowiedzialność cywilna i karna,

5. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia
(w postaci papierowej albo elektronicznej) oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności:

•             dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji),
•             obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) – zasady sporządzania takich kopii,
•             dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną - obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni,
•             konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),


6. Pozostałe nadchodzące i planowane zmiany w przepisach prawa pracy, zwłaszcza:

•             nowe uprawnienie pracowników rodziców dzieci m.in. niepełnosprawnych w zakresie elastycznego czasu pracy i możliwości pracy w formie telepracy,
•             nadchodzące wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych,
•             planowane wprowadzenie nowych uprawnień dla pracowników i nowych obowiązków dla pracodawców w związku z wydawaniem świadectw pracy,
•             nadchodzące wprowadzenie zwolnień niektórych pracodawców z obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych bhp pracowników administracyjno – biurowych,
•             planowane objęcie nowych osób ochroną trwałości zatrudnienia,
•             planowane objęcie niektórych pracodawców procedurami antykorupcyjnymi,


7. Wybrana najnowsza wykładnia i orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym w zakresie:

•             nowego podejścia do oceny niezgodnego z prawem zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi,
•             nagrywania pracodawców przez pracowników.