OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy

Arkusz organizacyjny -zmiany w 2022r./2023r. -


Data rozpoczęcia szkolenia 2022-03-12
Data zakończenia szkolenia 2022-03-12
Ilość dni 1
Godziny rozpoczęcia 10.00-13.15
Miasto ONLINE
Adres Online
Cena 250 zł
Opis

Opis szkolenia:

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.
 
Link do webinaru otrzymają Państwo kilka dni przed szkoleniem.
 
Szkolenie organizujemy na platformie ZOOM.

Korzystanie z platformy ZOOM  nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.

Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.

Mają Państwo możliwość zadawania pytań i rozmowy z wykładowcą.
Prowadząca:


Liliana Zientecka trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej).  Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.
Szanowni Państwo,
 
Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest najważniejszym zadaniem
z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i pracowników samorządowych.

Optymalne zaplanowanie realizacji zadań szkolnych w największym stopniu dyscyplinuje wydatki ponoszone przez samorząd na prowadzenie szkół. Wiele kosztownych rozwiązań organizacyjnych wynika z kierowania się nieuzasadnionymi prawem schematami postępowania i warto je zmienić.

Zapraszam na szkolenie, na którym omówię aktualne przepisy prawa obowiązujące
 w organizacji szkoły podstawowej i pokażę jak je stosować, by ich organizacja pracy była optymalna.

Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni
za zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych, wszyscy zainteresowani.
 

Cele szkolenia:
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych
z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:
1)            optymalnej realizacji ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych;
2)            optymalnego planowania pracy nauczycieli.Plan zajęć – 2 sesje po 1,5 godz.

Program szkolenia:1.            Co nam mówi model finansowania przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowych?

2.            Cechy organizacji szkoły mające wpływ na poziom wydatków ponoszonych na jej prowadzenie:
a)            liczba uczniów w oddziale;
b)           organizacja wybranych zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe i międzyklasowe – przykłady optymalizacji z życia wzięte.

3.            Nauka w klasach łączonych - czym różni się praca w klasach łączonych od pracy w grupie międzyklasowej?

4.            Organizacja klas sportowych i dwujęzycznych – poznaj  szczegółowe zasady finansowania tej formy kształcenia zanim się zdecydujesz.

5.            Katalog podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej – używaj tych nazw.

6.            Ramowy plan nauczania szkoły- zajęcia obowiązkowe dla ucznia i zajęcia obowiązkowe dla szkoły a nieobowiązkowe dla ucznia.

7.            Praktyczny model ustalenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora dla szkoły - zasady ich wykorzystania.

8.          Organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego – optymalne rozwiązania.

9.          Zakres obowiązkowej organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu organizacyjnym.
a)            Optymalizacja pracy na stanowiskach specjalistów?
b)           Optymalny i efektywny model przydziału zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.          Trzy modele organizacji kształcenia specjalnego – jaką formę przyjąć?

11.          Dlaczego w definicji arkusza organizacyjnego nie ma zajęć indywidualnego nauczania, zajęć zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, zajęć realizowanych indywidualnie lub w grupie do 5 osób z uczniami objętymi kształceniem specjalnym?

12.          Zasady organizacji zajęć na warunkach określonych w odrębnych przepisach:
a)            nauka języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy,
b)           zajęcia umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej -  zakres obowiązkowego stosowania i pozyskiwania środków na ten cel.

13.          Organizacja biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej - optymalne rozwiązania.

14.          Optymalne planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym – najczęściej popełniane błędy.

15.          Zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji:
a)            W jakich sytuacjach organ prowadzący może nakazać dyrektorowi zmianę w arkuszu organizacyjnym?
b)           W jakich sytuacjach Kurator Oświaty może nakazać organowi prowadzącemu zmianę w arkuszu organizacyjnym?
 
 

Metoda i forma prowadzenia zajęć:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce.