OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
  • Poradnia diagnostyczna


Zapraszamy rodziców dzieci od 1 m-c.ż. do 10 lat,
 
młodzież od 11-18 lat
 
 na badania psychologiczno-psychiatryczne
 

Oferta Poradni
 
Poradnia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Poradnia prowadzi także szereg działań diagnostycznych i postdiagnostycznych.

Zapisy do specjalistów oraz na zajęcia możliwe są w sekretariacie Poradni pod nr telefonu: 22 781-11-65.Diagnoza psychologiczna.

Diagnoza psychiatryczna dzieci i młodzieży.


 
Przed Pierwszą wizytą dziecka

Szanowni Państwo!

Bardzo prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę diagnostyczną u psychologa/psychiatry następującego pakietu dokumentów:
 
1. Całej dokumentacji medycznej dziecka (np. książeczki zdrowia, wszystkich wypisów ze szpitala, informacji na temat dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, ksera dotychczasowych historii choroby, wyników badań dodatkowych, które dziecko miało robione)
2. Całej dotychczasowej dokumentacji psychologicznej – jeśli dziecko miało wykonywane testy np. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub w gabinecie psychologicznym, bardzo prosimy o wyniki liczbowe testów, ewentualnie o ksero arkusza odpowiedzi wykonanych testów. 
3. Informację o poprzednio wydanych dla dziecka orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane.
4. Wszelkie wydane przez specjalistów (pracujących z dzieckiem) opinie.
5. Informację o stosowanych metodach komunikowania się, w przypadku gdy dziecko wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji lub nie posługuje się językiem polskim w sposób komunikatywny.

6. Opinii na temat funkcjonowania dziecka w szkole.
7. Zeszyty z ostatniego roku.
8. Ksera świadectw – strona z oceną opisową (klasy I – III) lub ocenami


Powyższa dokumentacja pozwoli nam  postawić dokładniejszą diagnozę.


 


Procedura diagnostyczna:

1. Wywiad
2. Badanie właściwe
3. Omówienie wyników i wydanie opinii


 

Specjalizujemy się w diagnozie:


* zaburzeń ze spektrum autyzmu
* dysleksji
* gotowości szkolnej

 

1. Proces diagnostyczny w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu:

Diagnozę w Poradni stawia Zespół Specjalistów pod kierunkiem lekarza psychiatry.
Proces diagnostyczny składa się z min 3 spotkań z terapeutą: psycholog, pedagog, logopeda.
Wyniki konsultacji przekazywane są do lekarza psychiatry i na Zespole podejmowana jest ostateczna decyzja zgodna z aktualną wiedzą medyczną.

Jednym z najpopularniejszych na świecie i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych umożliwiających rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition).

Wraz z wystandaryzowanym wywiadem klinicznym ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) stanowią tzw. złoty standard diagnozy.

Oznacza to, że na podstawie wiarygodnych dowodów naukowych szerokie grono specjalistów uznało je za najlepsze i najskuteczniejsze postępowanie wspierające proces diagnostyczny całościowych zaburzeń rozwoju.

 

Cennik:
 


Wywiad z rodzicem ADI-R
 
 
   100 zł

Badanie testem ADOS -2 
 
 
    400 zł

Omówienie wyników i wydanie opinii
 
 
    100 zł
 
                                       

 2. Badania psychologiczne - testy:
 
  

 

Nazwa testu
 
 
Opis 
      Cena   


Konsultacja psychologiczna
           
Binet SB-5                                    

 

Wywiad z rodzicem bez dziecka
Diagnoza inteligencji od 2 r.ż. - 70 r.ż.
 
 

100 zł200 zł

WISC-V
 

Diagnoza inteligencji od 6 - 16;11 r.ż.
200 zł

IDS-P

Diadnoza inteligencji i rowoju dla dzieci w wieku  przedszkolnym od 3-5 r.ż.
180 zł

IDS

Diagnoza inteligencji i rowoju dla dzieci w wieku od 5-10 r.ż.
 
 200 zł

IDS-2

Diagnoza inteligencji i rowoju dla dzieci w wieku od 5-20 r.ż.

 
 200 zł

Leiter -3 

Diagnoza inteligencji u dzieci i młodzieży od 3-20 r.ż - test niewerbalny
 
 

DSR Plus

Dziecięca Skala Rozwojowa od 2 m-c do 3 r.ż.
 
 

KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego od 1 m-c do 9 r.ż.
 
 


PEP -3-PL

Profil Psychoedukacyjny - do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejetności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 
 
ASRS
 
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu od 2-18 r.ż.
 
 150 zł
Conners - 3  
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD od 6-18 r.ż.
 
 150 zł
CDI-2  
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji Dzieci i Młodzieży
 
100 zł
Wydanie opinii po badaniu

 
100 zł
     


3. Konsultacja psychiatryczna - 
Badania psychologiczne wykonuje:

Edyta Ziemińska-Dąbrowska

Edyta Ziemińska-Dąbrowskawłaściciel firmy SOYER,
Psycholog-diagnosta dziecięcy. Absolwentka Psychologi Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (SWPS). Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim "Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny". Posiada pełne uprawnienia do diagnozy psychologicznej i wydawania orzeczeń.
Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  - członek zespołu orzekającego dla dzieci z autyzmem i ZA. 
Ukończyła pełny kurs Integracji sensorycznej wg AYRES przez Stowarzyszenie GSIO we współpracy z Ayres Sensory Integration z USA  - CLASI.
 

W 2014r. wprowadziła po raz pierwszy do Polski  - Międzynarodowy kurs Integracji sensorycznej wg Ayres prowadzony przez Stowarzyszenie GSIO we współpracy z Ayres Sensory Integration z USA  - CLASI (wykładowcy - Zoe Mailloux OTD, OTR/L, FAOTA, Susanne Smith Roley OTD, OTR/L, FAOTA, Erna Blanche PhD, OTR/L, FAOTA., Elisabeth Soechting). 

W 2018r. wprowadziła po raz pierwszy do Polski metodę DIR Floortime - wykładowca Judith Abelenda.Wykształcenie:
 
KURSY I SZKOLENIA
 
Od 2021- nadal          Klub Diagnosty Uniwersytetu Warszawskiego - dr.n.med. Izabela Chojnicka -  Profesjonalne kodowanie w ADOS-2
                                              
2022 -  Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsk
           Stanford-Binet 5 - Podstawowa i zaawansowana interpretacja wyników
 
2022 -  Pracownia Testów Psychologicznych PTP w Warszawie
           Poszerzona analiza i interpretacja Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC?-V
 
2021  -  Pracownia Testów Psychologicznych PTP w Warszawie
             WISC-V - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci
 
2021  - Pracownia Testów Psychologicznych PTP w Warszawie
DSR Plus - Nowy system obliczania i interpretowania wyników zmodyfikowanej wersji Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Plus
 
2021 - EduProf - prof. dr hab. Ewa Pisula - PEP-3-PL - Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3
 
2021  - KOMLOGO - KORP – Karty Skali Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 
2021   - Pracownia Testów Psychologicznych PTP w Warszawie
IDS-2 -  Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci
 
2021   - Pracownia Testów Psychologicznych PTP w Warszawie
IDS-P -  Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
 
2020  - Pracownia Testów Psychologicznych PTP w Warszawie
Stosowanie i interpretacja Międzynarodowej Wykonaniowej - Skala Leiter -3
 
2019  - ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – dr.n.med. Izabela Chojnicka
               
2019  - Pracownia Testów Psychologicznych PTP w Warszawie
           CDI 2 – Ocena symptomów depresji dzieci i młodzieży
 
2019  - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku
         PU1 – Bateria diagnozy funkcji poznawczych
 
2018  -  Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku
Metoda Feuersteina – Instrumental Enrichment – Poziom I - Uprawnienia terapeutyczne
 
2018  - SWPS - Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży-aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe
 
2017  - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku
            Uprawnienia do badania - Skala Inteligencji Stanford – Binet 5
  
2017     Pracownia Testów Psychologicznych PTP w Warszawie
            IDS – Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku 5-10 lat
 
ASRS – Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS
 
2017  - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku
 Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 
Uprawnienia do badania testami:
• Bateria metod  diagnozy rozwoju psychomotorycznego      dzieci     pięcio-    i sześcioletnich. Bateria-5/6 (w    tym Bateria-5/6R – zrewidowana).
• Bateria metod  diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich. Bateria-8
• Bateria metod  diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 7-9lat. Bateria-7/9
• Bateria metod  diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów            w wieku 10-12. Bateria-10/12.
• Bateria metod  diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów. Bateria GIM  (w tym  Bateria-16plus – w normalizacji).
               
 
2017  -  Fundacja Synapsis - Diagnozowanie małych dzieci ze spektrum autyzmu
 
 2017   -  Szkolenie – Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz I stopnia –teoria

                Kurs – Terapia ręki I i II stopnia
 
 2017    Stowarzyszenie GSIO – Austria - Konferencja - ESIC European Sensory Integration Congress

2016-2017     
Stowarzyszenie GSIO   -  Kurs międzynarodowy – USA/Austria
– Integracja Sensoryczna – I, II i III stopnia wg J.Ayres – diagnoza testem SIPT  i terapia

2015  - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku
BATERIA METOD DIAGNOZY  ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECI 5 I 6 LETNICH. BATERIA 5/6
 
2015-   CLASI – Stowarzyszenie USA -  Kurs - Integracja sensoryczna w rozwoju niemowląt i dzieci
 
2014  -  Kurs - Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne I stopnia
 
Metody Projekcyjne - zasady przeprowadzania
 
Konferencja - Przemoc seksualna wobec dzieci