OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
  • Poradnia diagnostyczna

Kursy Międzynarodowe


                            
   
                                                                  

Zapraszamy Państwa na Międzynarodowy  Kurs SI I, II, III stopnia

według Jean Ayres Ayres Sensory Integration 

 

Kurs jest jedynym oryginalnym kursem tej metody w Polsce.

Jego ukończenie umożliwia kontynuację nauki na wyższych poziomach na całym świecie.Kurs oferuje trzy rzeczy: 

1) instruktorzy z "pierwszej ręki” przeszkoleni w Kalifornii, miejsce z którego wywodzi się SI. . Co więcej, nasz program jest prowadzony przez instruktorów pierwszego pokolenia uczniów dr Ayres, takich jak Zoe Mailloux OTD, OTR/L, FAOTA, Susanne Smith Roley OTD, OTR/L, FAOTA, czy Erna Blanche PhD, OTR/L, FAOTA. Są to światowi liderzy wśród wszystkich studentów oraz współpracowników Dr Ayres.

2) praktyka z dziećmi (zajęcia praktyczne z dziećmi skierowanymi do terapii). Jest to najlepsze doświadczenie dla uczestnika. Lepsze niż demonstracja i z pewnością lepsza niż filmy. 

3) Testy Sipt- - 3 osobowe grupy pracują na prawdziwym teście SIPT, który został specjalne zakupiony na ten kurs. Mamy ich 12 szt. Są osoby, co wypomną, że nie ma norm polskich ale zaznaczam , że była walidacja SIPTów w Austrii 1998 i okazało się, że wyniki są bardzo zbieżne, czyli pod względem sensomotorycznym (chodzi o funkcje bazowe) dzieci nie różnią się. Testy Południowo-Kalifornijskie obecne w Polsce, już nie używane na świecie, są z normami z lat 60-tych-aż strach dać dziecko na diagnozę.!!!

Może wydawać się, że nasze kursy są trochę droższe ale proszę porównać jakość , program oraz ilość godzin (295h).

Chciałabym też zaznaczyć, że nasze kursu zaczynają zauważać pracodawcy i chwalą sobie naszą inicjatywę.Nowe wytyczne nie dzielą szkolenia na poziomy. Jest jeden proces certyfikacji z zakresu SI, który składa się z 3 modułów: I- Teoria, II- Diagnoza, III- Terapia, a każdy z nich składa się z 2 kursów.
oraz z obowiązkowej Superwizji. Po ukończeniu całości uczestnik przystępuje do międzynarodowej certyfikacji.


Po ukończeniu serii kursów otrzymują Państwo
certyfikat międzynarodowy ASI w języku angielskim i polskim.
Certyfikat otrzymywany po zdaniu egzaminu jest

respektowany na terenie całej UE.
Kto powinien wziąć udział w SI THERAPY Original?


Międzynarodowy Kurs SI (3 stopniowy), przeznaczony jest wyłącznie dla terapeutów zajęciowych (licencjat, magister), fizjoterapeutów oraz logopedów.

Wyjątek stanowią psychologowie, którzy mogą uczestniczyć w kursach oceny (201, 202, i  301) ponieważ zazwyczaj oto właśnie robią zawodowo, oceniają testy. Psychologowie jeżeli maja ukończona szkołę terapii np. psychoterapii, mogą wziąć udział w całym kursie III stopniowym (302).

Czy jest jakaś ścieżka, aby kontynuować szkolenie SI po kursie teorii dla osób, które nie są terapeutami?


Dla pedagogów jest oddzielne szkolenie:
1. Wstep do Integracji Sensorycznej.
2.Zastosowanie zasad SI w praktyce pedagogicznej.


Tak!! Pragniemy uczyć pedagogów, nauczycieliaby rozpoznawali nieprawidłowości, rozumieli teorię i stosowali jej zasady w pracy. Oferujemy szkolenie warsztatowe (po których mogą Państwo prowadzić zajęcia terapeutyczne w swoich placówkach) w zależności od zawodu dla pedagowów, gdzie uczestnicy uczą się i omawiają jak stosować zasady IS i jej techniki w pracy. Chcemy, aby nauczyciel odmienił właściwoci sensorczyne swojej klasy i korzystał ze spersonalizowanych strategii sensorczyncyh, aby pomoc swoim uczniom skoncentrować się w kkasie, a psychologom klinicznym, aby umieli rozpoznać nieprawidłowości w SI jako czynnik wpływający na problemy w zachowaniu i nauce dziecka.

 

Cały Kurs Intergarcji Sensorycznej 

wg Ayres Sensory Integration

obejmuje 295 godzin szkolenia.
 


Kolejność kursów :

Moduł I - Teoria
101 -Wstęp do Teorii Ayres 
102- Teoria Integracji Sensorycznej Ayres z perspektywy globalnej

   
Moduł II- Diagnoza
201 - Testy SIPT (diagnoza) - 5 dni
202-  (Warsztaty praktyczne z udziałem dzieci) 

Moduł  III- Interwencja w Integracji Sensorycznej ( terapia)
301 - Testy SIPT- interpretacja
302 - Terapia


 

Kolejność kursów w 2018 r.-nowej rozpoczynającej grupy SI:

Moduł I - 2-9 luty 2018
101 -Wstęp do Teorii Ayres - 2-4.02.2018r.-brak wolsnych miejsc, 28-30.09.2018r.
102- Teoria Integracji Sensorycznej Ayres z perspektywy globalnej  - 5-9.02.2018r. 
 

Moduł II- Diagnoza
201 - Warsztaty praktyczne z udziałem dzieci 13-17.04.2018 r  - Mgr Elisabeth Soechting - koszt 2200 zł

202-  Testy SIPT i EASI (diagnoza) - 6-10.07.2018r (grupa do 30 osób) - Mgr Elisabeth Soechting - koszt 2200 zł


Kurs III- Interwencja w Integracji Sensorycznej ( terapia)
301 - Testy SIPT i EASI - interpretacja - 5 dni Dr Zoe Mailloux , Susanne Smith Roley - koszt 2500 zł 

302 - Terapia- 16-20.11.2018r. - (warsztaty praktyczne z udziałem dzieci skierowanych na terapię)  Mgr Elisabeth Soechting - koszt 2900 zł


Płatność:
Zaliczka bezzwrotna (gwarancja miejsca) w ciągu 7 dni od momentu zapisu - w wysokości 500 zł. 
Kwota końcowa na 30 dni przed kursem.

 

Po ukończeniu kursu, następuje okres superwizjiPrzez pół roku, terapeuta uczestniczny w konkretnych sesjach superwizyjnych SI, jednocześnie pracując w regularnych warunkach zawodowo. Podczas tego okresu, polecamy wziecie udziału w 2 warsztatach dotcyzących ”sztuki terapii” w szczególny sposób: relacja i zabawa.

Następnym krokiem jest proces kalbiracji, który prowadzi do certyfikacji. Terapeuta poddaje ocenie video z terapii, które jest opiniowane według Testów Mierzenia Odwozorowań Ścisłości wg ASI przez niezależnych międzynarodowyach ekspertów. Jeśli sesja terapeutyczna zostanie uznana za zagodną z ASI, terapeuta otrzyma certyfikat.
Certyfikat jest ważny przez 5 lat. Aby odnowić go po 5 latach, terapeuta musi uczestniczyć w dwóch 2-dniowych wydrzaniech edukacyjnych z zakresu SI. W ten sposób, może zapewnić, że terapueci, którzy aplikują na ASI zostaną na obecnym poziomie.


 
Nakład czasu związany z kursami :
Uczestnicy kursu zobowiązani są do ukończenia cyklu szkolenia, który rozłożony jest w czasie namaksymalnie 3 lata*. Istnieje również możliwość “szybszej drogi do rozpoczęcia pracy terapeutycznej (interwencyjnej)” poprzez przełożenie w czasie kursu II.2 I III.1.  


Prowadzący Kurs:Mgr Elisabeth Soechting, Certyfikowany i Licencjonowany Terapeuta Zajęciowy, Psycholog w trakcie doktoratu. Docent- GSIÖ oraz Instruktor Praksji, Instruktor USC/WPS
 
Szkolenie z SI:
Elisabeth zetknęła się po raz pierwszy z Integracją Sensoryczną w 1990 roku podczas kursu prowadzonego przez niemieckich terapeutów zajęciowych. Pragnąc pogłębić wiedzę z tego zakresu, rozpoczęła szkolenie z IS w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, gdzie uczyła się wraz z Gretchen Dahl-Reeves oraz Susanne Smith Roley. Następnie była prowadzona mentorsko przez Zoe Mailloux oraz Erna Blanche.  Od 2003 regularnie uczestnicy w konferencjach i kontynuuje edukację w USA (np. Konferencja AOTA, Konferencja SPD 2009, Sympozjum Terapii Zajęciowej 2006 i 2013, "Zaawansowany Certyfikat w Badaniach nad Autyzmem i Interwencją" z Roseann Schaaf na Uniwersytecie Jefferson , Filadelfia). W 2004 została międzynarodowym Instruktorem USC/WPS i następnie uczyła na całym świecie, np. w  Lubljanie, Los Angeles, Nowym Jorku, New Delhi oraz Hong Kongu. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie w Wiedniu,  SCAN-Unit na Wydziale Psychologii. Jej praca dotyczy :“Roli Proprioceptywnego Przetwarzania dla Praksji oraz Udziału Autystycznych Dziecji".
 
Zasługi
•             Pediatra Terapii Zajęciowej od 1987
•             wydawca i główny autor książki na temat Integracji Sensorycznej (2006), pomysłodawca i autor książki obrazkowej ze stronami dla rodziców "Manche Kinder sind irgendwie anders..."
•             liczne artykuły w niemieckich wydawnictwach dotyczących IS, np. artykuł z 1998  dotyczącego pilota standaryzacji testów SIPT, a w 2014 systematyczna ocena efektywności Terapii Zajęciowej i Integracji Sensorycznej od 2007 do 2013 w ErgoScience
•             tłumaczenie głównych podręczników do IS autorstwa Ayres (IS i dziecko),  Bundy, Lane & Murray i Smith Roley, Blanche & Schaaf; oprawa audio do “Obserwacje w Integracji Sensorycznej" (2003) oraz “Gdzie dzieci żyją, bawią się, uczą” (2009)

•             członek założyciel i obecny prezes Austriackiej organizacji GSIÖ, wiodącej w rozwoju programu certyfikującego SI THERAPY original. 
Prowadzący: Mgr Daniela Schlager-Jaschky, Instruktor GSIÖ , Terapeuta zajęciowy, wykładowca
 na uniwersytetach w Wiedniu. W 1995 ukończyła University of Southern California (USC) 
 w Los Angeles (Kalifornia). Od 2011-13 ukończyła studia magisterskie w terapii zajęciowej 
 w FH Campus Wien.
 Prowadzi wykłady z zakresu integracji sensorycznej, m.in. na uczelniach oraz w szkoleniu nauczycieli przedszkolnych i szkolnych.


Prowadząca: dr Zoe Mailloux- doktor Terapii Zajęciowej , licencjonowany i zarejestrowany terapeuta zajęciowy, członek FAOTAW Stanach Zjednoczonych oraz na świecie, uznanym ekspertem w zakresie rozwoju dzieci, integracji sensorycznej, autyzmu, rozwoju testów oraz terapii zajęciowej. Z ponad 35-letnim doświadczeniem, Zoe jest przewodnikiem jeśli chodzi o wzrost zrozumienia różnic indywidualnych, które ma na celu wzmocnienie zaangażowania w sposób znaczący u osób ze wszystkimi umiejętnościami. 
 
Jako asystentka ds. badań Dr. A. Jean Ayres, pomysłodawczynię teorii Integracji sensorycznej, Zoe rozpoczęła karierę od skupienia na rozpoznawaniu znaczenia wczesnych doświadczeń sensorycznych i motorycznych podczas nauki i w zachowaniu. Z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i przewodnictwu praktyki terapii non- profit, Zoe jest również znana ze stworzenia innowacyjnych programów wsparcia dzieci i ich rodzin. Posiada również imponującą historię badań i stypendiów naukowych, ponad 30 opublikowanych artykułów, rozdziałów książek oraz ponad 500 prezentacji na warsztatach i konferencjach na całym świecie. Obecnie, Zoe pracuje jako doktor na Wydziale Terapii Zajęciowej Uniwersytetu Thomasa Jeffersona oraz posiada Certyfikat Zaawansowanej Praktyki w zakresie Autyzmu.


Prowadząca: dr Susanne Smith Roley- Doktor Terapii Zajęciowej (OTD), Zarejestrowany i Licencjonowany Terapeuta Zajęciowy (OTR/L)

Doświadczenie Susanne Smith Roley's zawiera się w ponad 30 latach zaangażowania w zdrowie i dobro dzieci i rodzin poprzez praktykowanie terapii zajęciowej, edukacji oraz badań, zwłaszcza w dziedzinie Integracji Sensorycznej. Jako międzynarodowy wykładowca i autor, Dr. Smith Roley podróżuje po świecie szkoląc specjalistów zajmujących się zdrowiem w zakresie rozwoju dzieci, zastosowania badań w terapii pediatrycznej oraz prowadzi prywatną praktykę w Orange County. Od 1997 roku, jest dyrektorem projektu w ramach USC/WPS- Kompleksowy Program w Integracji Sensorycznej- wraz z Wydziałem Teorii oraz Terapii Zajęciowej. Jest doświadczonym instruktorem kursów pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia w ramach certyfikowanych kursów Integracji Sensorycznej USC/WPS.  Na jej prywatną praktykę, składają się: konsultacja terapii zajęciowej, ocena terapii specjalizujących się w autyzmie, ślepocie, uszkodzeniach wzroku, opóźnieniach w rozwoju, wad genetycznych, problemów w nauce, problemów z zachowaniem, integracją sensroyczną oraz problemami z przetwarzaniem sensorycznym oraz deficytami motoryki.


Soyer współpracuje z austriacką organizacją GSIÖ, zajmującą się Integracją Sensoryczną, w dostarczaniu szkoleń  z zakresu Integracji Sensorycznej, które są zgodne z teorią Integracji Sensorycznej według Ayres (ASI(R)), oraz reprezentującą wysokie standardy ustanowione przez: Ayres, USC/WPS oraz Międzynardoowe Towarzystwo Współpracy w Nauczaniu Integracji Sensorycznej (ICEASI), do której GSIÖ należy.
 
Dlaczego Soyer współpracuje z GSIÖ?
GSIÖ rozpoczęło działalność w 1996 roku, w celu zorganizowania kursów USC/WPS w Austrii. Wkrótce odkryto, że brakuje warsztatów wprowadzających oraz kursów pogłębionej obserwacji klinicznej. Przeciwnie do terapeutów w Stanach Zjednoczonych, wielu terapeutów w Europie nie miało okazji do korzystania z testów SIPT, mimo, że jest to standard w ocenie w Intergacji Sensorycznej. GSIÖ rozpoczęło pracę nad rozwinięciem własnego programu z zakresu Integracji Sensorycznej, który znany jest pod nazwą SI THERAPYoriginal, pod przewodnictwem Erna Blanche. SI THERAPYoriginal odpowiada zgodonością kursom USC/WPS, ale jest dostosowany do potrzeb i stylu pracy w Europie. Zawiera kurs teorii USC/WPS oraz kursy SIPT, które korespondują z kursami C2 i C3 organizowanym przez USC/WPS. Kursy z zakresu oceny i leczenia są oparte na nauce na doświadczeniach. Opierają się na szkoleniu i sesjach praktycznych. Uczestnicy nie tylko obserwują, ale również biorą czynny udział w szkoleniu. Taki model szkolenia stanowi dla nas optymalny sukces w nauce.
 
Jaki jest związek SI THERAPYoriginal oraz programu USC/WPS :
Główną cechą wspólną obydwu programów, jest to, że cechuje je zgodność z teorią Integracji Sensorycznej według Ayres, dobrze osadzony kontekst naukowy oraz odniesienie do praktyki. Program USC/WPS jest w wielu przypadkach modelowym przykładem jakości szkoleń z zakresu Integracji Sensorycznej na świecie. Kursy USC/WPS są również częścią SI THERAPY original, która dodatkowo zawiera inne kursy prowadzone w nieco innym formacie. Dla tych, którzy znają serię kursów USC/WPS, zapewniamy przegląd zawartości SI THERAPY original oraz programu kursów certyfikujących USC/WPS.
 
Kurs I.2 Toeria prowadzona we współpracy z USC/WPS jako kurs C1
 
Kurs "II.1 Ocena poprzez obserwacje klinicznie” nie występuje w programie USC/WPS, zawiera sesje praktyczne
 
Kurs "II.2 Ocena za pomocą standardowych środków”  pokrywa się z zawartością kursu C2 USC/WPS, ale zakres kursu wychodzi poza C2 i również zawiera inne ustandaryzowane testy istotne w diagnozie w IS (np. MAP, M-ABC, BOT2)
 
Kurs "III.1 Od oceny do interpretacji” pokrywa się z zawartością kursu C3 USC/WPS
 
Kurs "III.2 Terapia w SI” pokrywa sie z kursem C4 USC/WPS  ale wychodzi poza jego skalę, zwłaszcza ze względu na sesje praktyczne i interaktywny sposob nuacznia/ nauki.