OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • Terapia Ręki    ......... Nowe terminy
  • Dyspraksja - Kurs międzynarodowy
  • NDTA / BOBATH
  • Integracja Sensoryczna

Kinezjologia edukacyjna - Metoda Dennisona stopnia I i II -


Data rozpoczęcia szkolenia 2017-12-01
Data zakończenia szkolenia 2017-12-03
Ilość dni 3
Godziny rozpoczęcia poniżej podane
Miasto Warszawa
Adres ul. Bobrowiecka 9, Centrum Konferencyjne
Cena 590 zł.
Opis

Współpracujemy z Urzędem Pracy. Mogą Państwo dostać

100% dofinansowania na kurs w naszej firmie.

 

Szczegóły udzielamy telefonicznie.Kinezjologia edukacyjna - Metoda Dennisona

stopnia I i II

Prowadzący: DANUTA KROPIWNICKA-SZULC - instruktor Kinezjologii Edukacyjnej


Godziny:
I SESJA:  ( piątek)    15:00 - 20:00
II SESJA:   (sobota)   09:00 - 18:00
III SESJA:  (niedziela) 09:00 – 15:00


"Każdy człowiek kreuje swoją własną rzeczywistość i musi przyjąć całkowitą odpowiedzialność za swoje własne życie." P. Dennison

Gimnastyka Mózgu dr Paula Dennisona jest kursem bazowym Kinezjologii Edukacyjnej - znanej i stosowanej w 80 krajach świata, holistycznej metody wspierającej procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.
Jest to system prostych ćwiczeń psychofizycznych rozluźniających ciało i integrujących pracę mózgu. Systematyczne ich wykonywanie poprawia nasze funkcjonowanie: widzenie, słyszenie, pamięć, myślenie, pisanie, koncentrację,przywraca naturalną zdolność łatwego uczenia się.
Badania dowodzą, że ludzie z trudnościami w nauce mają tendencje do korzystania z zasobów jednej półkuli mózgowej, Ćwiczenia proponowane przez Kinezjologię Edukacyjną skutecznie pomagają dotrzeć do całego potencjału swoich możliwości
 
KURS SKIEROWANY JEST DO :
nauczycieli, psychologów, pedagogów, reedukatorów oraz innych osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą terapeutów pracujących z osobami dorosłymi np. w grupach wsparcia rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem
 
CEL KURSU:
Celem metod Kinezjologicznych jest:
- aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju
- wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków)
- integracja funkcji półkul mózgowych
- integracja funkcji 3 poziomów mózgu
- rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny
 
KORZYŚCI:
Ta uniwersalna metoda ułatwia:
- pokonywanie stresu i napięcia wynikającego z trudności życia codziennego,
- komunikowanie się z innymi ludźmi, uczenie się i zdawanie egzaminów,
- przezwyciężanie trudności związanych z dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
- usuwanie blokad ukrytych w naszym ciele,

Przyczynia się do:
- wzrostu rozumienia,
- poprawienia zdolności organizacyjnych,
- usprawnienia percepcji wzrokowo – słuchowo - ruchowej,
- poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej,
- wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych,
- ułatwienia rozwoju abstrakcyjnego myślenia,
- wspomagania pozytywnego nastawienie i równowagi emocjonalnej.
 
Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do dzieci:
- z deficytami uwagi (lęk, agresja)
- ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia itp.)
o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa)
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
- z zaburzeniami sfery motywacyjnej
 
Skierowana jest również do młodzieży i dorosłych:
- z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych,
- poprawia funkcjonowanie umysłu (pamięć, koncentrację),
- terapia stresu (egzaminy, klasówki, rozmowy kwalifikacyjne),
- poprawia koordynację i percepcję otoczenia (egzaminy wymagające sprawności - - postrzegania i koordynacji np.: na prawo jazdy.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów umożliwiające wykorzystywanie metody w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi).
 
 
PROGRAM:
1. Istota kinezjologii edukacyjnej
2. Funkcje półkul mózgowych
3. Funkcjonowanie organizmu na tzw. niskim i wysokim biegu
4. 4 grupy ćwiczeń GM i ich działanie:
1. ćwiczenia na przekraczanie linii środka
2. ćwiczenia energetyzujące
3. ćwiczenia pogłębiające pozytywne nastawienie
4. ćwiczenia wydłużające
5. Prawidłowe formułowanie celu
6. Równoważenie pozytywnej postawy
7. Lateralne Przewzorowanie Dennisona
8. Równoważenie widzenia i czytania
9. Równoważenie słuchania i zapamiętywania
10. Równoważenie pisania
11. Równoważenie Wspaniałe obejmujące w/w obszary
12. Trzy wymiary naszej inteligencji
13. Równoważenie wymiaru lateralności /komunikacja/
14. Równoważenie wymiaru ześrodkowania /organizacja/
15. Równoważenie wymiaru skupienia /zrozumienie/
16. Trójwymiarowa integracja przez ruch
17. Równoważenie rozszerzone- nasze możliwości edukacyjne
18. Ćwiczenia integrujące - ich działanie i zastosowanie