OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
 • Terapia Ręki  ......... Nowe terminy
 • Dyspraksja
 • NDTA / BOBATH
 • Integracja Sensoryczna

Trening Zastępowania Agresji TZA-ART - KURS POTWIERDZAJĄCY NABYCIE KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z TZA-ART -


Data rozpoczęcia szkolenia 2019-05-06
Data zakończenia szkolenia 2019-05-07
Ilość dni 2
Godziny rozpoczęcia 9:00-16.30
Miasto Warszawa
Adres Warszawa
Cena 550 zł
Opis


Prowadządza:

Ukończyła pedagogikę na UW, posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), jest członkiem (PTTPB) EABCT – European Association for Cognitive Behavioural Therapies). Jest jednym z 8 trenerów TZA – ART w Polsce, którzy posiadają certyfikat wydany przez autora metody prof. A. Goldsteina. Wraz z innymi trenerami rozpowszechniła tę metodę pracy w Polsce. Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa EMDR. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i terapii par. Zajmuje się terapią depresji, lęku i uzależnień. Szereg lat była terapeutą w Fundacji Dzieci Niczyje. Jest dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, z uwzględnieniem konfliktów pojawiających się w trakcie rozwodu, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka. Jest socjoterapeutką i trenerem rekomendowanym przez PTP.

Profil uczestnika:
 
- pracownicy edukacji  (pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, logopedzi),
- pracownicy pomocy społecznej,
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
-  pracownicy Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej: psychologów, logopedów.
 

Cel szkolenia:

Trening Zastępowania Agresji jest poznawczo–behawioralną metodą opracowaną przez doktora A.Goldsteina w USA.
Szkolenie jakie chcemy Państwu przedstawić ma formę prezentacji metody i formy prowadzenia terapii.
Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie zastosowania teoretycznych metod wspomagających zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz kontrolowanie związanej z nimi sfery przeżywania. Propozycja programowa skierowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą wykazującą zaburzenia zachowania w przebiegu zróżnicowanych zaburzeń rozwojowych, zaniedbań środowiskowych oraz mechanizmów nieprawidłowo kształtującej się osobowości.
Zawartość merytoryczna szkolenia obejmuje wszechstronne omówienie uwarunkowań występowania agresji, podstawowych zasad treningu umiejętności prospołecznych, prezentację przebiegu i założeń treningu kontroli złości oraz wnioskowania moralnego.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, poparty częścią teoretyczną.
 


Odbiorcy  TZA:
Trening Zastępowania Agresji ART jest programem uniwersalnym, opartym na założeniach nurtu poznawczo-behawioralnego oraz teorii społecznego uczenia się, mówiącymi że agresja jest zachowaniem wyuczonym poprzez obserwację, bezpośrednie doświadczenie, powtarzanie.


Odbiorcami terapii TZA  mogą być:
•  dzieci i młodzież z deficytami kompetencji społecznych, zagrożeni problemem agresji i przestępczości, lub przeciwnie – wycofani i nieśmiali,
•  młodzież i dzieci zaniedbane środowiskowo,
•  uzależnieni od środków odurzających,
•  opiekunowie, rodzice, wychowawcy,
•  pensjonariusze placówek resocjalizacyjnych.Program szkolenia:
 
 1. 1. Społeczne mechanizmy zachowań agresywnych; osobowościowe i pozaosobowościowe czynniki warunkujące występowanie zachowań agresywnych i przemocowych.
 2.  
 3. 2. Metody osiągania zmiany zachowań niepożądanych na konstruktywne w zakresie paradygmatu poznawczo-behawioralnego.
 4.  
 5. 3. Omówienie głównych założeń TZA wg. Goldsteina.
 6.  
 7. 4. TZA jako sposób pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
 8.  
 9. 5. Czynniki destrukcyjne i wspomagające skuteczne wzorce komunikacji.
 10.  
 11. 6. Trening umiejętności prospołecznych – techniki kształtowania umiejętności społecznych.
 12.  
 13. 7. Trening kontroli złości – prezentacja z komentarzem.
 14.  
 15. 8. Trening wnioskowania moralnego – prezentacja z komentarzem.
 16.  
 17. 9. Zasady współpracy z rodziną i najbliższym środowiskiem dziecka, zapobieganie agresji poprzez zadania interdyscyplinarne.
 


Cena szkolenia obejmuje:

–16 godzin zegarowych,
–materiały szkoleniowe,
–materiały do pracy (notes, długopis itp.),
–kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzającego nabycie i podniesienie kompetencji do prowadzenia zajęć Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART.

 
Rezygnacja i zwrot kosztów:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie. 


Zapisy: 
Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza – karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku
Lub
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: 
biuro@soyer.edu.pl 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
 
nazwa, miasto i termin szkolenia
imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
adres e-mail uczestnika (kwestie organizacyjne)
nr telefonu komórkowego (ewentualne powiadomienia SMS)
kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika
 

W przypadku gdy osobą zamawiającą jest osoba inna niż uczestnik szkolenia - dodatkowo:
 
imię i nazwisko zamawiającego
adres e-mail zamawiającego
nr. telefonu komórkowego zamawiającego

 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na firmę - dodatkowo:

 
nazwa firmy
pełny adres firmy
NIP firmy

 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na osobę prywatną - dodatkowo:

 
imię i nazwisko
pełny adres (ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy)
 
W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy
o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie,
czy zamówienie zostanie opłacone w całości. 


Wpłaty:
Płatność przelewem. Numer konta bankowego do  wpłaty podajemy  mailem przed szkoleniem. Wpłaty dokonują Państwa na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.