OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
  • Poradnia diagnostyczna
DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Z 
 

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (w skrócie KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
 

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można otrzymać dofinansowanie do kursów i szkoleń w wysokości 80% a mikroprzedsiębiorcy nawet 100 %.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.


Na co można przeznaczyć środki?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników - szkolenia, kursy, studia podyplomowe zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy.


W jakiej wysokości  można uzyskać dofinansowanie ?

Dofinansowanie można uzyskać  wysokości:      

 * 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

* 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Gdzie składa się wnioski o dofinansowanie ?

Pracodawca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia powinien złożyć wniosek o dofinansowanie w  powiatowym urzędzie pracy  właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Powiatowe urzędy pracy rozpatrują wnioski w terminie 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.


Kiedy składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski można złożyć tylko w terminie naboru ogłoszonego przez właściwy dla Państwa powiatowy urząd pracy.

Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy będą inne a informacja o rozpoczęciu naboru będzie zamieszczona na stronach internetowych urzędu.

Jeśli Sam przygotowujesz wniosek o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do naszych kursów obowiązkowo musisz dołączyć informację o:
- instytucji szkoleniowej: Soyer Edyta Ziemińska-Dąbrowska, ul. Różana 2,05-270 Marki, tel. 22-781-11-65,
- wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - 2.14/00349/2019, 
- Nr NIP: 567-159-45-26
- REGON – 140615368,
- PKD: 85.59.B


Wymaganymi załącznikami do wniosku są: oferta, program kształcenia i wzór certyfikatu ukończenia kursu.