OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
  • Poradnia diagnostyczna

Kurs 102 Teoria Integracja Sensoryczna - I stopnia - II cz.Teorii - Stopnia I


Data rozpoczęcia szkolenia 2019-10-14
Data zakończenia szkolenia 2019-10-15
Ilość dni 5
Godziny rozpoczęcia 9.00-17.00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa
Cena Kurs 102- 1650 zł + Vat = 2029,5 zł
Opis

     

 
 

 

Kurs oferuje trzy rzeczy: 

1) instruktorzy z "pierwszej ręki” przeszkoleni w Kalifornii, miejsce z którego wywodzi się SI. . Co więcej, nasz program jest prowadzony przez instruktorów pierwszego pokolenia uczniów dr Ayres, takich jak Zoe Mailloux OTD, OTR/L, FAOTA, Susanne Smith Roley OTD, OTR/L, FAOTA, czy Erna Blanche PhD, OTR/L, FAOTA. Są to światowi liderzy wśród wszystkich studentów oraz współpracowników Dr Ayres.

2) praktyka z dziećmi (zajęcia praktyczne z dziećmi skierowanymi do terapii). Jest to najlepsze doświadczenie dla uczestnika. Lepsze niż demonstracja i z pewnością lepsza niż filmy. 

3) Testy Sipt- - 3 osobowe grupy pracują na prawdziwym teście SIPT, który został specjalne zakupiony na ten kurs. Mamy ich 12 szt. Są osoby, co wypomną, że nie ma norm polskich ale zaznaczam , że była walidacja SIPTów w Austrii 1998 i okazało się, że wyniki są bardzo zbieżne, czyli pod względem sensomotorycznym (chodzi o funkcje bazowe) dzieci nie różnią się. Testy Południowo-Kalifornijskie obecne w Polsce, już nie używane na świecie, są z normami z lat 60-tych-aż strach dać dziecko na diagnozę.!!!

Może wydawać się, że nasze kursy są trochę droższe ale proszę porównać jakość , program oraz ilość godzin (295h).

Chciałabym też zaznaczyć, że nasze kursu zaczynają zauważać pracodawcy i chwalą sobie naszą inicjatywę.Nowe wytyczne nie dzielą szkolenia na poziomy. Jest jeden proces certyfikacji z zakresu SI, który składa się z 3 modułów: I- Teoria, II- Diagnoza, III- Terapia, a każdy z nich składa się z 2 kursów.
 

Po ukończeniu serii kursów otrzymują Państwo
certyfikat międzynarodowy ASIKto powinien wziąć udział w SI THERAPY Original?

Osoby po ukończonym kursie 101 - Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej


Polski kurs 102 -  "Teoria Integracji Sensorycznej według Ayres" jest otwarty dla przedstawicieli wszystkich zawodów.

Następne kursy II i III, przeznaczone są wyłącznie dla terapeutów zajęciowych (licencjat, magister), fizjoterapeutów oraz logopedów.

Wyjątek stanowią psychologowie, którzy mogą uczestniczyć w kursach oceny (201, 202, i  301) ponieważ zazwyczaj oto właśnie robią zawodowo, oceniają testy. Psychologowie jeżeli maja ukończona szkołę terapii np. psychoterapii, mogą wziąć udział w całym kursie III stopniowym.

Kurs 302 "Terapia w SI” wymaga odpowiedniego wykształcenia:terapeuta zajęciowy (licencjat, magister), fizjoterapeuta oraz logopeda, psycholog po szkole z psychoterapii.Czy jest jakaś ścieżka, aby kontynuować szkolenie SI po kursie teorii dla osób, które nie są terapeutami?


Dla pedagogów jest oddzielne szkolenie:
1. Wstep do Integracji Sensorycznej w terminie
2.Zastosowanie zasad SI w praktyce pedagogicznej 


Tak!! Pragniemy uczyć pedagogów, nauczycieli, aby rozpoznawali nieprawidłowości, rozumieli teorię i stosowali jej zasady w pracy. Oferujemy warsztaty (po których mogą Państwo prowadzić zajęcia terapeutyczne w swoich placówkach) w zależności od zawodu dla pedagowów, gdzie uczestnicy uczą się i omawiają jak stosować zasady IS i jej techniki w pracy. Chcemy, aby nauczyciel odmienił właściwoci sensorczyne swojej klasy i korzystał ze spersonalizowanych strategii sensorczyncyh, aby pomoc swoim uczniom skoncentrować się w kkasie, a psychologom klinicznym, aby umieli rozpoznać nieprawidłowości w SI jako czynnik wpływający na problemy w zachowaniu i nauce dziecka.


Prowadzący:Mgr Elisabeth Soechting, Certyfikowany i Licencjonowany Terapeuta Zajęciowy, Psycholog w trakcie doktoratu. Docent- GSIÖ oraz Instruktor Praksji, 
 
Szkolenie z SI:
Elisabeth zetknęła się po raz pierwszy z Integracją Sensoryczną w 1990 roku podczas kursu prowadzonego przez niemieckich terapeutów zajęciowych. Pragnąc pogłębić wiedzę z tego zakresu, rozpoczęła szkolenie z IS w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, gdzie uczyła się wraz z Gretchen Dahl-Reeves oraz Susanne Smith Roley. Następnie była prowadzona mentorsko przez Zoe Mailloux oraz Erna Blanche.  Od 2003 regularnie uczestnicy w konferencjach i kontynuuje edukację w USA (np. Konferencja AOTA, Konferencja SPD 2009, Sympozjum Terapii Zajęciowej 2006 i 2013, "Zaawansowany Certyfikat w Badaniach nad Autyzmem i Interwencją" z Roseann Schaaf na Uniwersytecie Jefferson , Filadelfia). W 2004 została międzynarodowym Instruktorem USC/WPS i następnie uczyła na całym świecie, np. w  Lubljanie, Los Angeles, Nowym Jorku, New Delhi oraz Hong Kongu. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie w Wiedniu,  SCAN-Unit na Wydziale Psychologii. Jej praca dotyczy :“Roli Proprioceptywnego Przetwarzania dla Praksji oraz Udziału Autystycznych Dziecji".
 
Zasługi
•             Pediatra Terapii Zajęciowej od 1987
•             wydawca i główny autor książki na temat Integracji Sensorycznej (2006), pomysłodawca i autor książki obrazkowej ze stronami dla rodziców "Manche Kinder sind irgendwie anders..."
•             liczne artykuły w niemieckich wydawnictwach dotyczących IS, np. artykuł z 1998  dotyczącego pilota standaryzacji testów SIPT, a w 2014 systematyczna ocena efektywności Terapii Zajęciowej i Integracji Sensorycznej od 2007 do 2013 w ErgoScience
•             tłumaczenie głównych podręczników do IS autorstwa Ayres (IS i dziecko),  Bundy, Lane & Murray i Smith Roley, Blanche & Schaaf; oprawa audio do “Obserwacje w Integracji Sensorycznej" (2003) oraz “Gdzie dzieci żyją, bawią się, uczą” (2009)

•             członek założyciel i obecny prezes Austriackiej organizacji GSIÖ, wiodącej w rozwoju programu certyfikującego SI THERAPY originalProwadząca: dr Zoe Mailloux- doktor Terapii Zajęciowej , licencjonowany i zarejestrowany terapeuta zajęciowy, członek FAOTA. W Stanach Zjednoczonych oraz na świecie, uznanym ekspertem w zakresie rozwoju dzieci, integracji sensorycznej, autyzmu, rozwoju testów oraz terapii zajęciowej. Z ponad 35-letnim doświadczeniem, Zoe jest przewodnikiem jeśli chodzi o wzrost zrozumienia różnic indywidualnych, które ma na celu wzmocnienie zaangażowania w sposób znaczący u osób ze wszystkimi umiejętnościami. 
 
Jako asystentka ds. badań Dr. A. Jean Ayres, pomysłodawczynię teorii Integracji sensorycznej, Zoe rozpoczęła karierę od skupienia na rozpoznawaniu znaczenia wczesnych doświadczeń sensorycznych i motorycznych podczas nauki i w zachowaniu. Z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i przewodnictwu praktyki terapii non- profit, Zoe jest również znana ze stworzenia innowacyjnych programów wsparcia dzieci i ich rodzin. Posiada również imponującą historię badań i stypendiów naukowych, ponad 30 opublikowanych artykułów, rozdziałów książek oraz ponad 500 prezentacji na warsztatach i konferencjach na całym świecie. Obecnie, Zoe pracuje jako doktor na Wydziale Terapii Zajęciowej Uniwersytetu Thomasa Jeffersona oraz posiada Certyfikat Zaawansowanej Praktyki w zakresie Autyzmu.Prowadząca: dr Susanne Smith Roley- Doktor Terapii Zajęciowej (OTD), Zarejestrowany i Licencjonowany Terapeuta Zajęciowy (OTR/L)

Doświadczenie Susanne Smith Roley's zawiera się w ponad 30 latach zaangażowania w zdrowie i dobro dzieci i rodzin poprzez praktykowanie terapii zajęciowej, edukacji oraz badań, zwłaszcza w dziedzinie Integracji Sensorycznej. Jako międzynarodowy wykładowca i autor, Dr. Smith Roley podróżuje po świecie szkoląc specjalistów zajmujących się zdrowiem w zakresie rozwoju dzieci, zastosowania badań w terapii pediatrycznej oraz prowadzi prywatną praktykę w Orange County. Od 1997 roku, jest dyrektorem projektu w ramach USC/WPS- Kompleksowy Program w Integracji Sensorycznej- wraz z Wydziałem Teorii oraz Terapii Zajęciowej. Jest doświadczonym instruktorem kursów pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia w ramach certyfikowanych kursów Integracji Sensorycznej USC/WPS.  Na jej prywatną praktykę, składają się: konsultacja terapii zajęciowej, ocena terapii specjalizujących się w autyzmie, ślepocie, uszkodzeniach wzroku, opóźnieniach w rozwoju, wad genetycznych, problemów w nauce, problemów z zachowaniem, integracją sensroyczną oraz problemami z przetwarzaniem sensorycznym oraz deficytami motoryki.

Zapraszamy na szkolenie z Integracji Sensorycznej I stopnia w dniach 20-26 stycznia 2017r.

 

Cały Kurs Intergarcji Sensorycznej

wg Ayres Sensory Integration

obejmuje 295 godzin szkolenia.


Kolejność kursów:

Moduł I

101 -Wstęp do Teorii Ayres -  kurs obowiązkowy aby wejśc na kolejne stopnie.

102- Teoria Integracji Sensorycznej Ayres z perspektywy globalnejModuł II- Diagnoza

201 - grupa przechodzi automatycznie z Kursu I, który odbył się w naszej firmie (Warsztaty praktyczne z udziałem dzieci)  

202-  Testy SIPT (diagnoza)


Kurs III- Interwencja w Integracji Sensorycznej ( terapia)

301 - Testy SIPT- interpretacja - 

302 - Terapia- 5 dni -


Płatność:
Zaliczka bezzwrotna (gwarancja miejsca) w ciągu 7 dni od momentu zapisu - w wysokości 500 zł. 
Kwota końcowa na 30 dni przed kursem.


Nowe wytyczne nie dzielą szkolenia na poziomy. Jest jeden proces certyfikacji z zakresu SI, który składa się z 3 modułów: I- Teoria, II- Diagnoza, III- Terapia, a każdy z nich składa się z 2 kursów.

Po ukończeniu kursu, następuje okres superwizji. Przez pół roku, terapeuta uczestniczny w konkretnych sesjach superwizyjnych SI, jednocześnie pracując w regularnych warunkach zawodowo. Podczas tego okresu, polecamy wziecie udziału w 2 warsztatach dotcyzących ”sztuki terapii” w szczególny sposób: relacja i zabawa.

Następnym krokiem jest proces kalbiracji, który prowadzi do certyfikacji. Terapeuta poddaje ocenie video z terapii, które jest opiniowane według Testów Mierzenia Odwozorowań Ścisłości wg ASI przez niezależnych międzynarodowyach ekspertów. Jeśli sesja terapeutyczna zostanie uznana za zagodną z ASI, terapeuta otrzyma certyfikat.
Certyfikat jest ważny przez 5 lat. Aby odnowić go po 5 latach, terapeuta musi uczestniczyć w dwóch 2-dniowych wydrzaniech edukacyjnych z zakresu SI. W ten sposób, może zapewnić, że terapueci, którzy aplikują na ASI zostaną na obecnym poziomie.


Opis programu kursów
 
Nakład czasu związany z kurami :
Uczestnicy kursu zobowiązani są do ukończenia cyklu szkolenia, który rozłożony jest w czasie na maksymalnie 3 lata*. Istnieje również możliwość “szybszej drogi do rozpoczęcia pracy terapeutycznej (interwencyjnej)” poprzez przełożenie w czasie kursu II.2 I III.1.  


Okres superwizji
Uczestnicy kursu pracują przez jeden semestr (pół roku) pod superwizją nad konkretnym problemem związanym z SI. Superwizja może odbywać się przez osobisty kontakt lub za pośrednictwem Internetu. Osobami sprawującymi opiekę superwizora są instruktorzy GSIÖ lub instruktorzy USC/WPS. W tym czasie uczestnik odbywa dwa kursy. Warsztaty poświęcone sztuce interwencji są zalecane podczas odbywania superwizji, ponieważ umożliwiają one prawdziwe i dogłębne zrozumienie i poznanie relacji terapeutycznej oraz wykorzystanie swojego potencjału terapeutycznego. Wymienione powyżej elementy procesu kształcenia są ważne do dopuszczenia kandydata do przedłożenia pracy końcowej.
 
Praca końcowa
Po ukończeniu superwizji terapeuta zostaje upoważniony do przedstawienia pracy końcowej. Ma ona postać nagrania wideo sesji SI wraz z niezbędną dokumentacją, które dostarczane są do GSIÖ. Nagranie jest przekazywane do niezależnego, międzynarodowego eksperta, który przy pomocy obiektywnych kryteriów (ASI Fidelity Measure) dokonuje oceny sesji pod kątem jej zgodności z zasadami interwencji terapeutycznych ASI. Po zakończeniu tego procesu terapeuta otrzymuje Certyfikat GSIÖ interwencji ASI?.
 
Ograniczenie czasowe Certyfikatu SI
Certyfikat SI zachowuje ważność przez 5 lat. W celu odnowienia certyfikatu terapeuta zobligowany jest do przedstawienia dowodu uczestnictwa w przynajmniej dwóch dwudniowych kursach lub konferencjach podnoszących kwalifikacje specyficznie w obszarze SI.
 
* W indywidualnych przypadkach (dziecko, choroba, wyjazd zagraniczny) czas realizowania kursu może zostać wydłużony zgodnie z prośbą uczestnika. 


Opis Kursu:

I. TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WG AYRES
 
Czas trwania: 5 dni (40 jednostek szkoleniowych, 5 ECTS)
Wymagania wstępne: ukończony kurs - 102
Maksymalna liczba uczestników: 40 osób
Prowadzący: instruktor GSIÖ
  
 
Cele kursu:
Niniejszy kurs dostarcza szczegółową wiedzę na temat rozwoju teorii, neurofizjologii zmysłów ciała oraz zaburzeń integracji sensorycznej. Zostaje dokonany przegląd badań związanych z SI wraz z ich ewaluacją oraz umiejscowienie teorii SI w obszarze współczesnych badań neurofizjologicznych, rozwojowych i terapeutycznych (interwencyjnych).

Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni:
•             wiedzieć, jak Ayres tworzyła i rozwijała teorię SI środkami empirycznymi oraz znać i doceniać kluczową rolę SIPT (Testu Integracji Sensorycznej i Praksji).
•             pogłębić swoje zrozumienie podstaw neurofizjologicznych procesów integracji sensorycznej.
•             rozumieć zaprezentowane mechanizmy funkcji i dysfunkcji integracji sensorycznej.
•             znać zaburzenia integracji sensorycznej wg koncepcji Ayres i wiedzieć, dlaczego jest ona nadal aktualna.
•             być w stanie merytorycznie uargumentować zalety teorii i interwencji zgodnych z ASI?.
 
Metody instruktażu i nauki:
Wykład, analiza nagrań wideo (w tym oryginalnych nagrań Ayres), praca grupowa, prezentacja Power Point na temat neurofizjologii, zastosowanie nowych mediów (np. fragment filmów z YouTube, modele mózgu 3D).
 
Treści kursu:
•             Rozwój teorii, Ayres jako badaczka, analiza badań
•             SIPT (Test Integracji Sensorycznej i Praksji)
•             SI a życie codzienne
•             Modulacja i zaburzenia sensoryczne
•             Układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy – podstawy neurofizjologiczne, funkcje, dysfunkcje, zaburzenia
•             Praksja i dyspraksja

 

 
Jak można się upewnić, że proponowane szkolenie spełnia oczekiwane standardy?
Poniżej znajdą Państwo kryteria szkolenia z zakresu SI, które możecie sprawdzić u organizatora kursu przed przystąpieniem do niego: 

1. Instruktorzy przeszli szkolenie z tzw. "pierwszej ręki"z zakresu Integracji Sensorycznej.
Niefortunną koncepcją jest prowadzenie szkolenia przez osoby, które były szkolone z tzw. "drugiej ręki". Wszyscy instruktorzy GSIÖ zdobywali wiedzę z zakresu IS u jej źródła, tj. w Kalifornii. Tam studiowali i praktykowali.

2. Instruktorzy stale wymieniają się doświadczeniami naukowymi ze społecznością IS oraz poza nią. Bycie instruktorem to coś więcej niż tylko ukończenie kursu. Rozumienie zdrowia przez społeczeństwo zmienia się a neuronauka oraz wielo- sensoryczna integracja cłay czas sie rozwija .Pozostawanie na szczycie badań naukowych jest istotne w nauczaniu poprawnych i bieżących informacji.  Instruktorzy GSIÖ są w stałym kontakcie z ekspertami, którzy pracowali z Ayres oraz biorą udział w międzynarodowych konferencjach IS takich jak europejski ESIC.

3. Zawartość kursu opiera się na nowoczesnych badaniach i literaturze. Odkrycia Ayres oraz inne materiały z lat 90-tych, tworzą podstawę neuro badań, które bardzo się rozwinęły i w większości wspierają teorię i założenia IS. Kurs wysokiej jakości oparty jest na tym badaniu i zawiera ostatnie badania po 2010 roku. Poproś organizatora o wgląd do sekcji odniesień do literatury na handoutach.

4. Zawartość jest zgodna z Teorią Integracji Sensorycznej według Ayres (ASI(R)). Podkreśla znaczenie SIPT dla rozwoju teorii jak również służy prawidłowej i trafnej diagnozie. Mierzenie Odwzorowań Zgodności dla ASI jest wytyczną dla tego czym jest terapia IS (Terapia Zajęciowa-Integracja Sensoryczna) i jakie są jej elementy kluczowe oraz zasady. Interwecja w IS według Ayres to wysoce spersonalizowany i diagnostyczny proces ważenia danych i ich znaczenie dla problemów funkcjonalnych w codziennycm życiu, a nie tylko odpwiadanie na pytania tak lub nie. Nie ma przepisu ani prostych odpowiedzi w programie IS.  

5. SI jest koncepcją wyrastającą z terapii zajęciowej, która określa ramy interwencji w terapii zajęciowej i wyznacza zasady dla innych zawodów. Aby w pełni zrozumieć teorię i zastosować ją w interwencji, terapeuta potrzebuje umiejętności z zakresu terapii zajęciowej takich jak rozumienie nauki zajęciowej i analizę czynności. Terapia IS jest w 100% terapią zajęciową ale zasady IS mogą być stosowane w każdej dziedzienie życia codziennego poprzez osoby zainteresowanae rodziców, nauczycieli, pracowników, lekarzy itd. jak tylko poznają i zrozumieją teorię IS.

 

Rezygnacja i zwrot kosztów:
W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 30 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu nie dokonujemy zwrotu za kurs.