OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
  • Poradnia diagnostyczna

Kurs - Certyfikacyjny NDTA-BOBATH dla dzieci przy współpracy Stowarzyszenia NDTA-USA -


Data rozpoczęcia szkolenia 2018-05-01
Data zakończenia szkolenia 2018-05-04
Ilość dni 40
Godziny rozpoczęcia 9:00-17:00
Miasto Warszawa
Adres Warszawa, al. Jerozolimskie 123a, Millenium Plaza
Cena 21.000 zł + 23% Vat
Cena bez Vat dla opłacających ze środków publicznych

Płatność:
Zaliczka bezzwrotna (gwarancja miejsca) w ciągu 7 dni od momentu zapisu - w wysokości 3000 zł.
Kwota końcowa na 60 dni przed kursem.
Opis

Neuro-Developmental Treatment Association
 
Kursu NDTA/Bobath dla dzieci


Kursu NDTA/Bobath  z Zarządzania oraz Terapii Dzieci z Mózgowym Porażeniem oraz innymi Zaburzeniami Neuromotorycznymi 

Course Number: 18B102


www.ndta.org
 


Termin:

I część:    5-9.11.2018
               12-16.11.2018
               19-23.11.2018
               26-30.11.2018

II część:   25-29.03.2019
                1-5.04.2019
                8-12.04.2019
                15-17.04.2019


Warunek przyjęcia na kurs:

Fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi po AWF ( magister) , logopedzi kliniczni (magister)  po rocznym doświadczeniu w pediatrii.

Prowadzący: 
5 wykładowców: dwóch profesorów fizjoterapii, neurolog, terapeuta zajęciowy, linstruktor terapii mowy . 


•           Coordinator Instructor: Colleen D Carey, DPT, C/NDT
•           Physical Therapy Instructor: Pamela L Ward, DPT, C/NDT
*           Occupational Therapy Instructor: Kimberly Westoff, OTR/L, C/NDT
*            Speech Therapy Instructor: Therese McDermott, MHS, CCC-SLP, C/NDT


Contact w USA:
Katherine Pinkerton- NDTA National Office
800-869-9295 • info@ndta.org


Kontakt w Polsce:
Edyta Ziemińska-Dąbrowska
tel./fax: (22) 781-11-65
biuro@soyer.edu.plOpis Kursu:
 
Kurs pediatryczny NDTA jest intensywnym kursem mającym na celu nauczenia umiejętności analitycznych oraz manualnych, które poprawią wyniki funkcjonalne u klientów z upośledzeniami OUN. Może być nauczany jako blok 8 tygodniowy lub w Formacie Alternatywnym (240 godzin). Interdyscyplinarny kurs poprawi poziom umiejętności terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów oraz logopedów.
Podczas kursu uczestnicy będą uczyć się z materiałów zaprezentowanych w formie wykładów, jak również z dyskusji, warsztatów ruchowych, oraz zajęć praktycznych z klientami. Instruktorzy będą udzielać uczestnikom wskazówek w trakcie całego kursu. Pod koniec kursu instruktor ocenia stopień opanowania przez uczestnika, zakresu materiału zaprezentowanego w trakcie kursu..
 

 
Szczegóły kursu:
 
Obecność.  Obecność jest kluczowym aspektem osiągnięcia sukcesu. Jeśli uczestnik musi z przyczyn nagłych opuścić część lub też cały dzień szkolenia, musi poinformować o tym prowadzącego kurs. Chcąc ukończyć kurs, uczestnik  nie może opuścić więcej niż dwóch dni (16 godzin) zajęć.
 
Właściwy ubiór.  Podczas zajęć, uczestnik powinien mieć na sobie ubiór odpowiedni do pracy terapeutycznej z klientem. Podczas warsztatów ruchowych, uczestnik powinien mieć na sobie leginsy i koszulkę sportową bądź T-shirt. Stosownym strojem jest także body.
 
Materiały.  Student powinien mieć ze sobą 24 - 30 calową lalkę, piłkę terapeutyczną oraz kilka ulubionych zabawek.   Prosimy o podpisanie lalek, piłek oraz zabawek.      
          
 

Sposób oceniania
 
                Trzy komponenty testowe:
               
1.Test pisemny na zakończenie kursu.
      

2.  Uczestnik zademonstruje swoje umiejętności oceny oraz planowania poprzez opisanie planów terapii dla klientów z części praktycznych.
               
3. 
Psychomotoryczne umiejętności uczestnika w zakresie terapii będą obserwowane podczas warsztatów ruchowych oraz części praktycznych kursu.
               
Instruktor będzie zadawał sporadyczne zadania, oraz przygotowywał quizy aby pomóc uczestnikom przygotować się do wyżej wymienionych form sprawdzających.


              
Referencje/Polecana lektura
 
Lekturą obowiązkową jest Neuro- Developmental Treatment: A Guide to NDT Clinical Practice, Bierman et al.  Poniżej znajduje się lista kilku innych referencji, które mogą być pomocne. Proszę o zaznajomienie się z prawidłowym rozwojem.
 
NORMAL DEVELOPMENTAL MOTOR SKILLS by Alexander, Boehme, and Cupps;
published in Therapy Skill Builders
 
THE COMPONENTS OF NORMAL MOVEMENT DURING THE FIRST YEAR OF LIFE AND ABNORMAL DEVELOPMENT by Lois Bly; published by Neuro-Developmental Treatment Association,  Inc.
 
MOTOR CONTROL Theory and Practical Applications by Ann Shumway-Cook and Marjorie Woollacott; published by Williams and Wilkins
 
FUNCTIONAL MOVEMENT DEVELOPMENT Across the Life Span by Donna Cech and Suzanne Martin; published by W.B. Saunders Company.


 
CELE KURSU
 
Historia NDT
1.1          Określenie sześciu faktów kluczowych dotyczących życia osobistego oraz historii profesjonalnej Bobatha.
 1.2          Określenie dwóch populacji dla których Bobath opracował podejście NDT.
1.3          Określenie zasad terapii NDT opracowanych przez Bertę Bobath.
1.4          Określenie siedmiu założeń teoretycznych opracowanych przez Bertę Bobath.
1.5          Omówienie ewolucji podejścia NDT.
 

Teoria i Filozofia
2.1          Określenie definicji dla każdej kategorii Modelu  ICF.
2.2Dla klienta, zidentyfikowanie każdej kategorii ICIDH 2
2.3Zdefiniowanie ustawienia, środka masy, mobilności, oraz podstawy wsparcia
2.4Określenie kluczowych aspektów kontroli, napięcia, facylitacji oraz hamowania.
2.5          Zidentyfikowanie zasad terapii odzwierciedlających aktualne podejście NDT.
2.6          Zidentyfikowanie twierdzeń filozoficznych wspierających aktualne podejście NDT.
2.7          Zidentyfikowanie założeń teoretycznych wspierających aktualne podejście NDT.
2.8          Zidentyfikowanie składowych niezbędnych dla umiejętności motorycznych w oparciu o prawidłowy rozwój.
2.9          Zidentyfikowanie prawidłowych/nieprawidłowych (łącznie z kompensacyjnymi) wzorców ruchowych.
2.10        Zdefiniowanie różnych zaburzeń OUN, takich jak sztywność, atetoza, ataksja, hipotonia, spastyczność, oraz hipertonia.
2.11        Zidentyfikowanie cech behawioralnych, sensorycznych, biomechanicznych, oraz tonicznych różnych rodzajów patologii OUN.    
2.12        Zidentyfikowanie czy klient wykazuje którekolwiek z cech patofizjologii OUN. 
2.13        Zidentyfikowanie upośledzeń/problemów ruchowych związanych z różnymi diagnozami.
 2.14        Znając zasadę, zidentyfikuj wnioski teoretyczne wspierające tę zasadę.
2.15        Zidentyfikowanie przynajmniej pięciu aktualnych zasad terapii NDT jakie demonstruje terapeuta (na filmie)

 

Ocena i Planowanie
3.1          Lista subiektywnych składowych oceny.
3.2          Przeprowadzanie oceny subiektywnej.
3.3          Ocena czynników biomechanicznych.
3.4          Ocena statusu sensorycznego.
3.5          Ocena cech neuro-motorycznych w zadaniu funkcjonalnym.
3.6          Określenie korzyści wynikających z użycia ustandaryzowanych narzędzi obiektywnych w celu zmierzenia funkcji.
3.7          Określenie niepełnosprawności oraz cech pozytywnych.
3.8          Określenie warunków potrzebnych do wykonania zadania.
3.9          Ocena integracji poszczególnych układów w kontekście wykonania płynnego i wydajnego ruchu.
3.10        Zidentyfikowanie umiejętności oraz ograniczeń funkcjonalnych
3.11        Zidentyfikowanie głównych umiejętności oraz niepełnosprawności.
3.12        Zakończenie obiektywnej oceny.
3.13        Określenie ograniczeń funkcjonalnych oraz niepełnosprawności.
3.14        Połączenie niepełnosprawności z ograniczeniami funkcjonalnymi.
3.15        Priorytety związane z ograniczeniami funkcjonalnymi oraz niepełnosprawnościami.
3.16        Opracowywanie długo i krótko terminowych celów funkcjonalnych.
3.17        Opracowywanie celów terapii w odniesieniu do niepełnosprawności.
3.18        Opracowywanie planu terapii.
3.19        Wybieranie oraz stosowanie właściwych zasad terapii oraz filozofii  NDT w procesie oceny oraz planowania (podejście)
3.20        Ocenianie klienta oraz opracowywanie planu terapii.
 

Strategie Terapeutyczne
4.1          Postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa właściwymi dla wybranej strategii, klienta, oraz miejsca.  
4.2          Określanie właściwej pozycji terapeuty potrzebnej do facylitacji ruchu.
4.3          Bycie racjonalnym.
4.4          Określanie kierunku ruchu pacjenta dla danej strategii.
4.5          Racjonalizacja kierunku ruchu.
4.6          Określanie optymalnego ustawienia dla danej strategii.
4.7          Racjonalizacja ustawienia.
4.8          Określanie podstawy wsparcia dla danej strategii.
4.9          Opis celu/działania przy użyciu różnych technik podnoszenia.
4.10        Pokazanie jak stopniować ruch podczas podnoszenia.
4.11        Opisanie efektów różnych bodźców środowiskowych/sensorycznych.
4.12        Opisanie bodźca sensorycznego (łącznie z podnoszeniem) wymaganego dla danej strategii.        
4.13                Racjonalizacja bodźca sensorycznego.
4.14        Zidentyfikowanie kluczowych punktów kontroli dla danej strategii.
4.15        Zidentyfikowanie niepełnosprawności oraz integracji układów nad którymi chcemy pracować poprzez daną strategię.
4.16        Umiejętność racjonalizacji tego w jaki sposób strategia wpływa na niepełnosprawności oraz integrację.
4.17        Określanie pomocy (sprzętu) potrzebnych do danej strategii.
4.18        Racjonalizowanie użycia pomocy.
4.19        Określanie pomocy (sprzętu) potrzebnych do danej strategii.
4.20        Opracowywanie strategii terapeutycznej.
4.21        Przygotowanie środowiska.
4.22        Demonstrowanie przejść od jednej do kolejnej pożądanej pozycji.
4.23        Demonstrowanie strategii.
4.24        Ocenianie efektów strategii podczas facylitacji.
4.25        Modyfikowanie strategii kiedy jest to konieczne.
4.26        Wdrażanie zasad terapii oraz filozofii NDT podczas terapii (podejście) 
4.27        Demonstrowanie sekwencji strategii podczas pracy z klientem nad celem terapii.
 

Łączenie umiejętności
5.1          Identyfikowanie zasad dla sekwencjonowania strategii.
5.2          Opracowywanie kolejnych etapów terapii, na całą sesję.
5.3          Feedback ze wszystkich obszarów ciała.
5.4          Interpretacja feedbacku.
5.5          Modyfikowanie kolejnych etapów terapii w razie pojawienia się takiej potrzeby.
5.7          Planowanie i wprowadzanie kolejnych etapów terapii ze stałymi zmianami. 

 
Program chroniony. Zakaz kopiowania.
 

Ilość osób: 24

Płatność:
Zaliczka bezzwrotna (gwarancja miejsca) w ciągu 7 dni od momentu zapisu - w wysokości 3000 zł. 

Kwota końcowa na 60 dni przed kursem.