OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
 • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
 • Poradnia diagnostyczna

Metoda Dobrego Startu I stopnia - ON-LINE - Stopnia I


Data rozpoczęcia szkolenia 2023-09-23
Data zakończenia szkolenia 2023-09-24
Ilość dni 2
Godziny rozpoczęcia 9.00-16.00
Miasto ONLINE
Adres ON-LINE
Cena 550

Kwota zw. z vat
Opis

 
Opis szkolenia:

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.
 
Link do webinaru otrzymają Państwo kilka dni przed szkoleniem.

Szkolenie organizujemy na platformie ZOOM.

Korzystanie z platformy ZOOM  nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.

Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.

Mają Państwo możliwość zadawania pytań i rozmowy z wykładowcą.

 
 

Prowadzący: prof. zw. dr  hab. Marta Bogdanowicz


 

Psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), członek międzynarodowych towarzystw naukowych.

Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Opracowała kilka narzędzi diagnostycznych (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu).dr Katarzyna Bogdanowicz  - doktor psychologii, absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu w Gdańsku. Zdobyła dyplom Proficiency w Londynie, ukończyła kurs CELTA (Certificate In English Teaching to Adults) w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej. Jest współautorką pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego przygotowanego z myślą o nauczaniu osób z dysleksją („Dyslexia in the English classroom”), a także autorką wielu artykułów dotyczących tej problematyki. Brała udział w kilku międzynarodowych projektach unijnych poświęconych problemowi pomocy osobom z dysleksją. Pełniła także rolę konsultanta ds. dysleksji podczas powstawania podręczników dla nauczyciela do „New English zone” (Oxford University Press). Od 1996 pracuje jako nauczyciel języka angielskiego, specjalizując się w pomocy osobom z dysleksją.


UCZESTNICY: psychologowie, logopedzi, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych.

CEL SZKOLENIA: informacja o podstawach teoretycznych metody, strukturze i organizacji zajęć, możliwościach zastosowania we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce  niepowodzeń szkolnych, edukacji , diagnozie i terapii. 

METODA SZKOLENIA: wykład ilustrowany prezentacjami multimedialnymi i filmami oraz  zajęcia warsztatowe.


PROGRAM SZKOLENIA: część 1 - teoretyczna (z praktyką)
 
I. Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna.
II. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS):

            1. Geneza metody Dobrego Startu
            2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.
III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS):
            1.Założenia Metody Dobrego Startu.
            2.Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń           rozwoju oraz w edukacji
            3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
IV. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne:
            1.Rodzaje zajęć i ćwiczeń
            2.Struktura zajęć - film "Metoda Dobrego Startu"
V. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego:
            1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż)
            2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż)
            3. Litery/ cyfry i  piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich)
VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS:
            1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.
            2. Dobór i liczebność grupy.
            3. Czas trwania zajęć.
            4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.
VII. Programowanie zajęć:
            1.Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia, programowanie
VIII. Ćwiczenia praktyczne ( ruchowo- słuchowe).

 
BIBLIOGRAFIA
dot . Metody Dobrego Startu – wybrane pozycje
 
Podręczniki

 
 1. Bogdanowicz M.(1985) Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi od 5 do 10 lat.. Warszawa: WSiP.
 2. Bogdanowicz M.(1999) Metoda Dobrego Startu. Warszawa: WSiP.
 3. Bogdanowicz M. (2014)  Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. Warszawa: wyd. Harmonia Universalis.
 
Programy (podręczniki i materiały do zajęć):

 
 1. Bogdanowicz M., Tomaszewska M.(1993) Piosenki na literki. Podręcznik i kasety
      z nagraniami. Gdynia: Elfax.
 1. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2005, 2010) Od piosenki do literki. Podręcznik,             Materiały do ćwiczeń, 3 płyty CD  z piosenkami. Cz.1 i Cz.2 Gdańsk: Wyd. Harmonia
 2. Bogdanowicz M.,  Barańska M., Jakacka E.(2006) Piosenki do rysowania. Gdańsk: Wyd. Harmonia
 3. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.(2006) Od wierszyka do rysunku. Zeszyt 1 i 2 . Gdańsk:Wyd. Harmonia
 4. Bogdanowicz M.(2006) Skala Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu. Gdańsk:Wyd.Harmonia
 1. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.(2006) Od wierszyka do literki . Zeszyt 1 i 2. Gdańsk: Wyd. Harmonia.
 2. Bogdanowicz M., Szewczyk M. (2007) Metoda Dobrego Startu. Od słowa do zdania, od zdania do tekstu. Gdańsk: Wyd. Harmonia.
 3. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2008) Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia. Gdańsk: Wyd. Harmonia.
 4. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., (2008) Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku: dla dzieci 3-4 letnich. Gdańsk: Wyd. Harmonia.
 5. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., (2008) Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku: dla dzieci 5 letnich. Gdańsk: Wyd. Harmonia.
 6. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., (2008): Dobry Start. Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich. Gdańsk: Wyd. Harmonia.
 7. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2012) Od wierszyka do cyferki. Gdańsk: Wyd. Harmonia
 
Artykuły -  “Bliżej Przedszkola” -

 
1.Bogdanowicz M. (2010) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – założenia, inspiracje, warianty – cz 1. „Bliżej Przedszkola” Nr 9,108, wrzesień 2010, s. 30-33.
2.Bogdanowicz M. (2010) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – założenia, inspiracje, warianty – cz 2. „Bliżej Przedszkola” Nr10,109, październik 2010, s. 44-47.
3.Bogdanowicz M. (2010) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – zajęcia wprowadzające . „Bliżej Przedszkola” Nr 11,110 listopad, 2010, s. 38 - 41.
4.Bogdanowicz M. (2010) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – Zajęcia właściwe - ćwiczenia ruchowe. „Bliżej Przedszkola” Nr 12,111, grudzień 2010, s. 46-47.
5.Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – Zajęcia właściwe - ćwiczenia ruchowo-słuchowe. „Bliżej Przedszkola” Nr 1,112, styczeń 2011, s. 76-78.
6.Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – Zajęcia właściwe - ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. „Bliżej Przedszkola” Nr 2,113, luty 2011, s. 42-44.
7.Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz– Zajęcia końcowe. „Bliżej Przedszkola” Nr 3,114, marzec 2011, s. 46-48.
8.Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz– Łatwe wzory i piosenki lub wierszyki. „Bliżej Przedszkola” Nr 4,115, kwiecień  2011, s. 45-47.
9.Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – Wzory literopodobne i piosenki lub wierszyki. „Bliżej Przedszkola” Nr 5,116, maj 2011, s. 59-61.
 1. Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz– Litery i piosenki lub wierszyki. „Bliżej Przedszkola” Nr 6,117, czerwiec 2011, s. 61-63.
 2. Bogdanowicz M. (2011) Uczeń z dysleksją w reformującej się szkole. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 1 (9), wiosna 2011, s. 16-24.
 3. Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2011) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – O efektywności metody. „Bliżej Przedszkola” Nr 7-8,118-119, magazyn specjalny 2011, s. 94-95.
 4. Bogdanowicz M. (2012) MDS i MRR – komplementarnie uzupełniające się metody. „Bliżej Przedszkola” Nr 9,132, wrzesień 2012, s. 10-12.
 
 
LITERATURA UZUPELNIAJACA
 
 1.  Bogdanowicz M. (2003) Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki . Gdańsk: Harmonia
 2. Bogdanowicz M. (2004) W co się bawić z dziećmi?  Gdańsk: Harmonia
 3. Bogdanowicz M. (2003) Kołysanki utulanki. Gdańsk: Wyd. Fokus
 
19.Bogdanowicz M. (1997, 2000, 2003) Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia. Warszawa: Centrum  Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.    
 1. Bogdanowicz M.(2002) Ryzyko dysleksji- problem i diagnozowanie. Gdańsk:
      Wyd. Harmonia
 
 
Filmy z komentarzem metodycznym
Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2006) Metoda Dobrego Startu. Gdańsk: Wyd.   Harmonia.


Zapisy: 
Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza – karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku
Lub
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: biuro@soyer.edu.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
 
nazwa, miasto i termin szkolenia
imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
adres e-mail uczestnika (kwestie organizacyjne)
nr telefonu komórkowego (ewentualne powiadomienia SMS)
kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika
 
W przypadku gdy osobą zamawiającą jest osoba inna niż uczestnik szkolenia - dodatkowo:
 
imię i nazwisko zamawiającego
adres e-mail zamawiającego
nr. telefonu komórkowego zamawiającego
 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na firmę - dodatkowo:
 
nazwa firmy
pełny adres firmy
NIP firmy
 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na osobę prywatną - dodatkowo:
 
imię i nazwisko
pełny adres (ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy)
 
W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy
o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie,
czy zamówienie zostanie opłacone w całości. 

Wpłaty:
Płatność przelewem. Numer konta bankowego do  wpłaty podajemy  mailem przed szkoleniem. Wpłaty dokonują Państwa na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.