OK
Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
  • ADOS - 2 Diagnoza Autyzmu
  • Poradnia diagnostyczna

Trening Zastępowania Agresji - TZA - I i II stopnia - online -


Data rozpoczęcia szkolenia 2024-07-27
Data zakończenia szkolenia 2024-07-28
Ilość dni 2
Godziny rozpoczęcia 9.00-16.00
Miasto ONLINE
Adres ONLINE
Cena 690 zł
Opis

Liczba miejsc ograniczona.
 
 
Szanowni Państwo:

Szkolenie certyfikacyjne Trener Zastępowania Agresji TZA
 skierowane jest do specjalistów pracujących z osobami z zaburzeniami zachowania, z problemami w kontaktach interpersonalnych.

 
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w zakresie budowania kompetencji społecznych i radzenia sobie ze złością. Zdobyte umiejętności posłużą do prowadzenia zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych, treningu kontroli złości i treningu wnioskowania moralnego.


Szkolenie ukierunkowane jest na pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej.

 

Na Trening Zastępowania Agresji składają się trzy komponenty – każdy z nich jest odpowiedzialny za inny obszar funkcjonowania człowieka:
 
a) Trening Umiejętności Społecznych – obszar zachowania,
b) Trening Kontroli Złości – obszar emocji,
c) Trening Wnioskowania Moralnego – obszar wartości.

 

Każdy otrzymuje materiały szkoleniowe, karty pracy , karty wywiadu itd.,  pozwalające na pracę metodą tuż po zakończeniu szkolenia.
  
 
Szkolenie uprawnia do prowadzenia treningów TZA-Trening Zastępowania Agresji.
 


Co zawierają materiały szkoleniowe?

 * Prezentacja multimedialna,
 * Arkusz wywiadu z rodzicami/opiekunami dziecka,
 * Arkusz diagnozy wstępnej,
 * Arkusz do wyznaczania celów terapeutycznych,
 * Arkusz ewaluacji dziecka w trakcie zajęć,
 * Arkusz ewaluacji grupowej,
 * Arkusz systemu motywacyjnego,
 * Arkusz obserwacji zachowań trudnych,
 * Plan pracy dla grupy TZA,
 * Arkusz końcowego podsumowania postępów uczestnika,
 * Lista obecności uczestników,
 * Plan tygodniowy TZA,
 * Polecana literatura.Prowadzący szkolenie: 
 
Psycholog, Pedagog, Psychoterapeuta - ukończył psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna i pedagogikę na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył 4 – letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji – w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W codziennej pracy prowadzi psychoterapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Jest trenerem w grupach terapeutycznych takich jak: Trening Umiejętności Społecznych, czy Trening Zastępowania Agresji. Prowadzi zespół psychologów i pedagogów, wspiera merytorycznie i organizacyjnie liczne grupy terapeutyczne. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych i w pracy z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami.
Od kilkunastu lat prowadzi liczne szkolenia dla nauczycieli, rodziców, psychologów i pedagogów. Prowadzi kursy przygotowujące do prowadzenia
zajęć Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji. Prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
Prowadzi Grupy Wsparcia i psychoedukacyjne dla rodziców. Współtworzy programy mediacyjne i edukacyjne dla szkół. Prowadzi wiele zajęć w szkołach dla uczniów, nauczycieli. Superwizuje pracę terapeutów, nauczycieli, prowadzi interwencje szkolne i konsultacje dla nauczycieli.
 
Cele szkolenia:
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć Treningu Zastępowania Agresji. Na szkoleniu będzie można poznać metody pracy z grupą dzieci, młodzieży lub dorosłych, którzy mają trudności w radzeniu sobie ze złością. Podczas szkolenia, będziemy uczyć się wspierać uczestników grup w osiąganiu wspólnego celu, jakim jest rozumienie własnych emocji. Bazując na relacyjnej pracy z grupą, na szkoleniu będzie można poznać techniki poznawczo- behawioralne pracy z grupą. Przedstawione zostaną elementy pracy nad zwiększaniem swojej świadomości i lepszym rozumieniu siebie. Jednocześnie będzie można poznać proces grupy TZA i przyjrzeć się roli trenera. Uczestnicy szkolenia nauczą się przygotowywać i prowadzić zajęcia TZA, a także nauczą się skutecznych metod komunikacji z grupą.
 

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, trenerów, stażystów i wszystkich osób zainteresowanych pracą z grupą dzieci, młodzieży i dorosłych.


Plan szkolenia jest programem autorskim i należy do danego wykładowcy:

1)            Ogólne informacje o Treningu Zastępowania Agresji
               •             Cele TZA
               •             Teoria społecznego uczenia się
               •             Korzyści uczestniczenia w TZA
               •             Założenia organizacyjne TZA

2)            Komponenty TZA – ogólne założenia
               •             Trening Umiejętności Społecznych
               •             Trening Kontroli Złości
               •             Trening Wnioskowania Moralnego

3)            Rola trenera w TZA – główne zadania
               •             Przygotowanie uczestników do zajęć
               •             Formułowanie celów zajęć
               •             Metody prowadzenia TZA
               •             Komunikacja z grupą
               •             Współpraca z rodzicami

4)            Dobór uczestników do grupy
               •             Konsultacja
               •             Kryteria doboru do grupy

5)            Podstawowe metody pracy ze złością
               •             Proaktywne metody wyrażania emocji
               •             Asertywność
               •             Stawianie granic

6)            Proces grupowy
               •             Tematyka spotkań
               •             Interwencje terapeutyczne

7)            Trening Umiejętności Społecznych – praktyczne przygotowanie zajęć

8)            Treningu Kontroli Złości
               •             Zauważanie wyzwalaczy złości
               •             Rozpoznawanie sygnałów złości – praca z ciałem
               •             Stosowanie reduktorów
               •             Używanie monitów
               •             Samonagradzanie
               •             Umiejętności prospołeczne

9)            Trening Wnioskowania Moralnego – metody prowadzenia zajęć

10)         Współpraca z rodzicami uczestników TZA

11)         Elementy terapii poznawczo – behawioralnej w TZA

12)         Komunikacja w pracy z grupą

13)         Inne metody stosowane w TZA

14)         Tworzenie scenariuszy zajęć TZA

15)         Zachowania trudne podczas zajęć z grupą
Cena szkolenia obejmuje:

–16 godzin zegarowych,
–materiały szkoleniowe,
–certyfikat o ukończeniu szkolenia
- zaświadczenie MEN.


 
Rezygnacja i zwrot kosztów:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie. 


Zapisy: 
Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza – karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku
Lub
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: biuro@soyer.edu.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
 
nazwa, miasto i termin szkolenia
imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
adres e-mail uczestnika (kwestie organizacyjne)
nr telefonu komórkowego (ewentualne powiadomienia SMS)
kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika
 
W przypadku gdy osobą zamawiającą jest osoba inna niż uczestnik szkolenia - dodatkowo:
 
imię i nazwisko zamawiającego
adres e-mail zamawiającego
nr. telefonu komórkowego zamawiającego
 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na firmę - dodatkowo:
 
nazwa firmy
pełny adres firmy
NIP firmy
 
Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na osobę prywatną - dodatkowo:
 
imię i nazwisko
pełny adres (ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy)
 
W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy
o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie,
czy zamówienie zostanie opłacone w całości. 

Wpłaty:
Płatność przelewem. Numer konta bankowego do  wpłaty podajemy  mailem przed szkoleniem. Wpłaty dokonują Państwa na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.